Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Contribute

We are a diverse community of people from all over Europe and beyond, who are committed to Free Software. If you feel likewise, join us in our work for freedom. There are many ways to engage and you will surely find a way that fits your interests and skills.

To make your start easy, we've collected some ideas below. If you are still not sure where to start, you have other ideas or you would like to get in touch with our volunteer coordinators, you can always reach us at contact@fsfe.org. Please make sure you comply with our Code of Conduct when you contribute.

Just some clicks away

Ready to dig deeper?

Passionate to volunteer?

Join us full-time