Συμβάλλετε

Πληροφορίες για Σχεδιαστές

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα σχεδιαστών που εργάζονται σε προγράμματα προβολής του Ελεύθερου Λογισμικού, οι οποίοι βελτιώνουν τη γραφική έκφραση του FSFE, και προσφέρουν υποστήριξη σε άλλα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ομάδα αυτή στο σχετικό κατάλογο παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πλοήγηση