We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Ta strona może być przestarzała w porównaniu do oryginalnego tekstu. Na tej stronie dowiesz się, jak można pomóc w tłumaczeniu lub w inny sposób.

O nas

Europejska Fundacja Wolnego Oprogramowania jest organizacją charytatywną która umożliwia użytkownikom kontrolowanie technologii.

Oprogramowanie jest głęboko zakorzenione we wszystkich aspektach naszego życia i jest ważne by ta technologia dawała nam możliwości a nie nas ograniczała. Wolne Oprogramowanie daje wszystkim prawa do użycia, zrozumienia, adaptacji i dzielenia się oprogramowaniem. Te prawa pomagają wspierać inne podstawowe wolności jak wolność słowa, prasy i prywatności.

FSFE ( Free Software Foundation Europe ) pomaga jednostkom i organizacjom zrozumieć jak Wolne Oprogramowanie przyczynia się do wolności, przezroczystości i samostanowienia. Wzmacnia prawa użytkowników przez znoszenie barier do adaptacji Wolnego Oprogramowania, zachęcania ludzi do użycia i rozwijania Wolnego Oprogramowania i dostarczając zasoby, które pozwalają wszystkim na dalszą promocje Wolnego Oprogramowania w Europie.

Dowiedz się o nas więcej

Nasza fundacja

Skontaktuj się