Newsletters

In addition to our regular news stories, each month FSFE issues a newsletter that summarises its most important activities.

Pajtohuni te buletini mujor i FSFE-së

Your email address will be sent to our Mailman server. Please see here for more information.

2019-10-30
This month, we focus our attention on digital restrictions and the International Day against them. To this end, we launched our first episode of the monthly Software Freedom Podcast, this time starring Cory Doctorow talking about DRM. We have published our yearly report, summing up our activities of the past 12 months and shining light on the community we build our success on. As usual, you will also discover upcoming events with the FSFE, including our Annual Community meeting, as well as recordings and information from events we participated in.  Read...

2019-09-27
In this month's newsletter, we focus our attention on the impact of Free Software on competition, in a piece written by our guest expert, Prof. Dr. Simon Schlauri. We also take the chance to announce the awesome progress we have made in the REUSE project towards making copyright and licensing easier for developers. Further down, you can discover upcoming events and information about the FSFE Annual Community meeting, as well as see some photos and video recordings from events where our community promoted Free Software across Europe. We also make some recommendations for articles you may find useful.  Read...

2019-07-24
In this month's newsletter, we pay special attention to our new Testimonials page and the freshly prepared summary of the FSFE's annual Legal Licensing Workshop that took place in Barcelona. Further down, you can discover the upcoming events we are participating in and hosting, as well as see some visual details about how and where we managed to promote and extend the use of Free Software around Europe.  Read...

2019-06-27
This month's newsletter highlights the Google/Huawei case and the greater picture it reveals to us. In the Get Active section we call for your proactivity in promoting the use of Free Software. Additionally, you can find out what happened at our Web-a-thon in Frankfurt am Main and view some media of the actions we have taken for promoting and increasing the awareness of Free Software to the wider audience, as well as see what's planned for the near future, where you can take part in.  Read...

2019-05-16
This newsletter edition gives special attention to the upcoming EU Elections. We are telling the story of the Spanish Pica Pica Hacklab who successfully used our "Public Money? Public Code!" campaign to influence the Parliament of Asturias. Pica Pica's story takes us to the upcoming EU Elections that will bring in new MEPs into the European Parliament and so we provide advice and tips on how you can get active in promoting Free Software to them. As always, you will also read about the events the FSFE is going to be part of this month, as well as a retrospective of what has happened in the past month.  Read...

2019-04-24
This month's newsletter highlights the presence of the FSFE's campaign"Public Money? Public Code!" in German media and its growing popularity across Europe. You can find a short reminder of the news around the newly voted Copyright Directive, as well as a short summary of what else has happened during the past month. In the Get Active section this month we remind you of the new open call the Next Generation Internet project we are part of has launched. Additionally you can find out about new events we are attending and the Web-a-thon we organise in Frankfurt am Main.  Read...

2019-03-20
This month's newsletter highlights the new project the FSFE recently joined and the funding opportunities it offers, that you may want to take advantage of. You can get the latest updates on the Copyright Directive reform and the hottest news regarding Article 13, as well as a short summary of what else has happened during the past month. In the Editor's choice section this month you can find interesting news on developments with the Radio Equipment Directive, and find out who else have expressed their support for our "Public Money? Public Code!" campaign and what they have to say about it.  Read...

2019-02-12
This month's Newsletter is introducing our new expert policy brochure "Public Money? Public Code" and reflecting the importance of source code availability for trust and security in critical IT-infrastructure. As always the Newsletter gives an overview about the talks given and the booths set-up by our community as well as a short summary of what we have done - this month including FOSDEM, 35C3, FOSS4SMEs and the Next Generation Internet. As a "get active" item, this month we encourage you to participate in our IloveFS-campaign.  Read...

2018-12-20
The second half of 2018 was full of interesting developments for the Free Software community and its environment. In our December newsletter, we would like to shed light on three major developments that have the potential for long-lasting changes to the Free Software world and what these changes mean for the FSFE's work in 2019 and beyond.  Read...

2018-11-21
For 17 years, the FSFE has been empowering people to have control over their technology, and we get better at it every year. To help you understand how we work and what we do, we have just published "Software freedom in Europe", the yearly report about the FSFE and our activities.  Read...

2018-11-20
 Read...

2018-10-25
Historically, Microsoft has used software patents to slow down Free Software adoption in businesses and public administration, by claiming patent infringement of important Free Software components and taking billions of dollars from Free Software re-distributors. In recent years, however, Microsoft approached themselves more and more with the Free Software community. In October, this led to Microsoft's next big step to join the LOT Network and the Open Invention Network (OIN), two organisations that aim to solve problems created by software patents towards the GNU/Linux systems.  Read...

2018-10-06
Shpesh ka një prirje në media, dhe edhe prej nesh, të përqendrohemi në lajmet e këqija rreth përdorimit të Software-it të Lirë në administratën publike. Në këtë edicion, do të përqendrohemi në shembuj të mirë nga muaji i fundit. Atëherë, ka lajme të mira lidhur me suita zyrash Software të Lirë: Bundesrechenzentrum-i i Austrisë, qendra e kompjuterit pronë e qeverisë federale, lëvdon gamën e gjerë të zbatimeve të Apache OpenOffice-it. Ata vlerësojnë faktin që “zgjidhja mund të përshtatet për nevojat e qendrave të të dhënave, të integrohet në aplikacionet e tyre të specializuara, dhe se lejon gjithashtu që dokumentet të krijohen dhe parashtrohen vetvetiu dhe gjysmë-vetvetiu. OpenOffice është suita standarde për zyra në qendrën e kompjuterit që prej 2008, e instaluar në 12000 PC në krejt organizmin.” Për më tepër, administratat publike të qyteteve italiane të Todit dhe Ternit po kalojnë në LibreOffice. Ata po ndjekin shembullin e provincës italiane të Peruxhias, që përdor LibreOffice në krejt 1200 PC-të e saj dhe të Autoritetit Vendor të Shëndetit për Peruxhian, që suitën për zyra e ka instaluar në 600 PC.  Read...

2018-09-19
On September 12, the European Parliament rejected the mandate to fast-track the controversial legislation intended to reform online copyright. After its previous rejection in July, they voted again on this package – and this time it was adopted. However, with amendment 143 and 150 of the current copyright reform proposal, we now have at least a limited exclusion for “open source software developing platforms (..) within the meaning of this Directive”. (consolidated document)  Read...

2018-08-04
Në përgjigjen tonë, e rivumë gishtin në disa çështje që kanë nevojë të trajtohen te tema e përgjithshme e konsultës. Për shembull, lidhur me patentat mbi software-in shpjeguam se është e pamundur të prokurohet software i cili nuk cenon asnjë patentë, dhe se të drejtat e zotëruesve të të drejtave të kopjimit nuk duhet të zhvleftësohen nga patenta palësh të treta. Për më tepër, FSFE-ja mbrojti idenë se çdo software i financuar me paranë publike do të duhej të publikohej dhe shpërndahej si Software i Lirë, si parazgjedhje, që cilido të mund ta përdorë software-in për qëllimet e veta dhe kështu të ofrojë shërbime më të mira për autoritetet publike.  Read...

2018-07-18
On July 5, The European Parliament rejected the mandate to fast-track the controversial legislation intended to reform online copyright. 318 MEPs voted against the draft law amended by the Legal Affairs (JURI) committee, compared to 278 in favor. The legislation now opens up for a new round of amendments, before being sent for a second vote in September.  Read...

2018-07-04
Përfytyroni se shkoni me disa shokë në kafe, por në vend pijesh të ftohta apo të nxehta, menuja përmban informacione mbi masa për sigurimin e privatësisë dixhitale. Si, për shembull, "https kudo"; si antipastë, "Fshehtëzim email-esh me GnuPG"; si pjatë kryesore, dhe "tosdr.org"; (informacione mbi kushte shërbimesh) si ëmbëlsirë. Kafe të tilla gjenden tashmë në Holandë. Në takimin e FSFE-së në Esen, Felix Stegerman, bashkërenduesi ynë prej Holande, paraqiti planet e tij për të krijuar më tepër kafe privatësie dhe shpejgoi se pse është i mendimit se është koha e duhur dhe një mundësi e mirë për Software-in e Lirë për ta bërë këtë edhe në vende të tjera.  Read...

2018-06-22
From July 7 to 9, the FSFE will run its annual community meeting in conjunction with the Libre Software Meeting in Strasbourg, France. On the weekend of July 7 + 8, we are very excited to run a track, set up with speakers of our community and friends to cover several burning topics regarding Free Software. Our track covers business topics like marketing for Free Software and funding Free Software projects as well as policy topics from tinkering in Brussels to success factors for Free Software implementations in public services as well as contemporary important issues regarding diversity in Free Software, software freedom in the cloud, and many more. You can find an overview of our topics on the dedicated wiki page.  Read...

2018-05-23
Following a more than a decade long tradition, the FSFE once again led its annual Free Software Legal and Licensing Workshop (LLW) in Barcelona, Spain, as a meeting point for world-leading legal experts to debate over issues and best practices surrounding Free Software licences. This year we decided to bring the event back to its roots and to emphasise the "Workshop" part in its original title. Our 3-day conference attracted around 120 legal experts and came with an unprecedented amount of parallel tracks and interactive sessions designed to dive into the most contentious topics in the legal world of Free Software.  Read...

2018-05-04
Ka gjasa të keni dëgjuar për të metën që u gjet në OpenSSL-në e Software-it të Lirë, të cilës i vunë nofkën "heartbleed". FSFE-ja e ka mirëpritur tashmë nismën e palëve të interesuara të industrisë përkatëse për financim fondesh për projekte kritike Software-i të Lirë, dhe për temën është diskutuar në disa artikuj blogjesh: Sam Tuke shkroi përshtypjet e tij, Hugo Roy ndau me ne një karikaturë nga XKCD që shpjegon se si funksionon heartbleed-i, dhe Martin Gollowitzer-i shkroi rreth se çfarë i tregoi atij rasti i të metës Heartbleed në lidhje me autoritete dëshmish StartSSL.  Read...

2018-04-19
Më 19 Mars, Free Software Foundation Europe tok me OpenMedia, depozituan së bashku një peticion të më shumë se 11 000 individëve që u kërkojnë politikanëve europianë të shpëtohet interneti nga ndikimi i pakthyeshëm i rrezikshëm i reformës së ndërrmarë mbi të drejtat e kopjimit, dhe veçanërisht nenit të 13-të të saj që imponon bllokim parandalues të depove internetore të kodit. Këto nënshkrime u drejtohen bashkëpunëtorëve të propozimit në BE: Parlamentit Europian dhe Këshillit Bashkimit Europian, dhe u morën në dorëzim nga eurodeputetja Julia Reda, raportuesi hije në Komitetin e Çështjeve Ligjore në Parlamentin Europian (JURI) që udhëheq përpjekjen kryesore parlamentare lidhur me reformën e tanishme të të drejtave të kopjimit.  Read...

2018-04-05
Dhjetorin e kaluar, Gjermania iu bashkua nismës Open Government Partnership dhe tashmë i duhet që deri në qershor të 2017-s të hartojë dhe vendosë për një plan veprimesh. Shtim i transparencës dhe raportim i vazhdueshëm, efektshmëri në qeverisje dhe administrata dashamirëse ndaj qytetarit, të tëra këto janë pjesë e synimeve të nismës Open Government.  Read...

2018-04-04
Drejtori ynë Ekzekutiv i ri, Jonas Öberg foli në Libreplanet, dhe vizitoi Bostonin për t’u takuar me anëtarë drejtues dhe staf të FSF-së. Në postimet e veta në blog ai shkroi rreth takimeve me Matthew Garret-in, Benjamin Mako Hill-in, Bradley Kuhn-in, Henry Poole-in, anëtarë drejtues të FSF-së, të stafit, si dhe me Drejtorin Ekzekutiv të FSF-së, John Sullivan, për të diskutuar si të përmirësohet bashkëpunimi, dhe rreth dy sfidave kryesore ndaj FSFE-së, siç i sheh ai:  Read...

2018-03-20
Me fushatën Para Publike? Kod Publik! të FSFE-së ne kërkojmë jo vetëm që kodi i paguar nga populli të jetë i përdorshëm nga populli. Na pëlqen edhe të nxjerrim në pah shembuj të goditur, që kështu vendim-marrës të tjerë të mund të nxjerrin mësime prej tyre. Një shembull shumë i mirë janë Neni 68 dhe Neni 69 i "Kodit të Administratës Dixhitale", një ligj italian që i kërkon administratës publike brenda Italisë të parapëlqejë zgjidhje të krijuara brenda dhe zgjidhje Software të Lirë, në vend se ato pronësore. Veç kësaj, këto administrata e kanë për detyrë të ndajnë me të tjerët kodin burim dhe çfarëdo dokumentimi të çfarëdo software-i që ato kanë zhvilluar me paranë publike. Ligje të tilla e vendosin Italinë në pararojë të legjislacionit europian të favorshëm ndaj kodit publik.  Read...

2018-02-20
“Fondet që vijnë nga qytetarët duhet të investohen në sisteme që mund të ripërdoren dhe që janë të hapët ndaj ekosistemit lokal” shprehet Francesca Bria, komisionere për Teknologjinë dhe Novacionin Dixhital të Barcelonës. Ajo është motori pas Planit bashkiak të Shndërrimit Dixhital, i cili - mes të tjerash - synon të rrënjosë në administratën e bashkisë përdorimin e Software-it të Lirë dhe të të dhënave të hapura.  Read...

2017-12-19
Free Software Foundation Europe hedh vështrimin prapa mbi një vit vërtet ngazëllues. Teksa më një anë, përmes veprimtarish speciale arritëm t’i ngremë në një nivel të ri fushatat tona të rregullta, të tilla si E dua Software-in e Lirë dhe Pyetni Kandidatët Tuaj, ne gjithashtu nisëm tre veprimtari të rëndësishme këtë vit, që do të vazhdohen gjatë 2018-s dhe më tej. Këto janë Para Publike, Kod Publik, Shpëtoni Ndarjen e Kodit dhe Nisma Ripërdorni.  Read...

2017-10-23
Në propozimin për një Direktivë të BE-së mbi të Drejta Kopjimi në Tregun e Përbashkët Dixhital, BE-ja është duke rishikuar rregullat për të drejta kopjimi, që të jenë më të përshtatshme për epokën dixhitale moderne. Në vend të pranimit të realiteteve se si lëndë të ndryshme ndahen me të tjerët në internet, propozimi i tanishëm i Direktivës së BE-së mbi të Drejta Kopjimi, dhe veçanërisht neni 13 me objekt furnizuesit e depozitimit online, rrezikon aftësinë tonë të përdorim depo publike kodi dhe të ndajmë kod me të tjerët në internet.  Read...

2017-09-18
Shërbimet dixhitale të ofruara dhe përdorura nga administratat tonë publike janë pjesë e infrastrukturës kritike të kombeve demokratike të shekullit XXI. Por për shkak të licencave kufizuese mbi software-in, shumë organizma publikë nuk kanë kontroll të plotë mbi infrastrukturën e tyre dixhitale. Edhe pse botimi i software-it të krijuar me para publike nën një licencë të lirë sjell përfitime të mëdha për qeveritë dhe shoqërinë civile, ligjvënësit ende hezitojnë të përmirësojnë legjislacionin në këtë fushë. Ka ardhur koha që ky të ndryshohet. Në FSFE, ne duam legjislacion europian që kërkon medoemos që software-i i financuar me para publike i krijuar për sektorin publik të ofrohet publikisht nën një licencë Software-i të Lirë dhe me Burim të Hapur. Nëse paraja është publike, kështu do të duhej të ishte edhe kodi!  Read...

2017-07-13
Ndarja me të tjerët e dijeve dhe thellimi i bashkëpunimit janë parime bazë të bashkësisë së Software-it të Lirë. Ndaj, FSFE-ja është e gëzuar t’u ofrojë tani përkrahësve dhe vullnetarëve të regjistruar një platformë krijimi dhe administrimi deposh Git me një ndërfaqe të rehatshme, nën git.fsfe.org.  Read...

2017-06-14
Pas një raundi konsultimesh publike vitin e shkuar, Platforma e 're' Europiane e Ndërveprueshmërisë (PEN) u botua më në fund në mars të 2017-s. Në një vijë me përgjigjet tona në konsultimin publik, dhe me përgjigjet e përgjithshme nga qytetarë dhe biznese që kërkonin më tepër Software të Lirë brenda e-shërbimeve publike, PEN-a e rishikuar përfshin një rekomandim për administrata publike në Europë të garantojnë për Software-in e Lirë të drejta të barabarta kandidimi dhe të demonstrojnë interesim aktiv dhe të paanshëm mbi përdorimin e Software-it të Lirë, kur ofrohen e-shërbime.  Read...

2017-05-15
Nga 10 deri më 24 prill 2017 FSFE-ja mbajti zgjedhjet e nënta të përvitshme për një përfaqësues të Anëtarësisë Shok që të përfaqësojë bashkësinë e FSFE-së dhe të Anëtarësisë Shok te Asambleja e Përgjithshme e FSFE-së. Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga anëtarë të FSFE e.V. dhe është trupa ligjore e FSFE-së. Është përgjegjëse për planifikimin strategjik, punë të buxhetit, falje dhe shkarkime në Këshillin Ekzekutiv dhe të Përgjegjësit Financiar. Dhe fituesi i zgjedhjeve të sivjetshme është … Daniel Pocock!  Read...

2017-03-14
Në shkurt, lajmet mbi LiMux-in tronditën botën. LiMux, një projekt i zhvilluar nga bashkia e Mynihut dhe i përfunduar më 2013-n, përbën një nga shembujt më të shkëlqyer për administratë të pavarur nga tregtuesit, të bazuar në Software të Lirë; gjatë fazës së ekzekutimit, u migruan nën Software të Lirë 15 mijë kompjutera dhe kompjutera portativë të përdorur nga administrata publike.  Read...

2017-02-01
"Shkenca e Hapur" është një lëvizje e sapolindur që kërkon të bartë në fushën e shkencës katër liritë që ne praktikojmë në Software-in e Lirë. Edhe pse ende në fillimet e veta, Shkenca e Hapur po tërheq gjithnjë e më tepër rëndësi nga vendim-marrësit. Në sytë e ministrave të financave të Bashkimit Europian, Shkenca e Hapur prodhon dhe përdor një sasi të madhe të Dhënash të Hapura, çka nga ana e vet ka potencial për përfitime të mëdha ekonomike. "European Cloud Initiative", për shembull, është pjesë e strategjisë së Komisionit Europian për Shkencën e Hapur, e menduar për krijimin e një "ekonomie konkurruese të dhënash dhe dijeje në Europë". Ajo synon forcimin e pozitave të Europës në risitë që lidhen me të dhënat, ndaj edhe shihet të shndërrohet në pjesë të rëndësishme të Tregut të Përbashkët Dixhital Europian. Ose, me fjalët e OCDE-së: "Nxitja e ndarjes me të tjerët dhe ripërdorimit të të dhënave kërkimore duhet të prodhojë më tepër vlerë për paranë publike".  Read...

2016-12-08
Këtë vit, FSFE-ja kremtoi ditëlindjen e vet të 15-të. 15 vjet fuqizimi të përdoruesve, përkrahje bashkësish dhe përpjekje për legjislacion më të mirë. 15 vjet për të parë se krejt veprimtaritë, edhe ato të para si të vockla dikur, mund të kenë peshë kur punojmë së toku. 15 vjet për të parë se krejt veprimtaritë, edhe ato të para si të pamundshme dikur, mund të dalin me sukses kur jemi të bashkuar. Tok, në disa raste patëm sukses edhe kundrejt lobimesh nga më të fuqishmit nga grupe të mëdha interesi. 15 vjet për të parë se krejt kjo s’do të kish qenë e mundur pa përkrahjen e vazhdueshme të anëtarëve të bashkësisë sonë, që kanë kontribuar me mijëra orë pune nga koha e tyre dhe na kanë mbështetur edhe financiarisht. Dhe nëse jeni lexues i zakonshëm i buletinit tonë, ju pëlqen puna jonë, por ende s’jeni pjesë e bashkësisë sonë … atëherë shihni mundësinë të bëheni pjesë e FSFE-së!  Read...

2016-11-09
Që prej 2005-s, FSFE-ka ka mirëmbajtur dy marka të dallueshme: FSFE-në dhe Anëtarësinë tonë Shok. Ndërkohë që kjo kish kuptim fillimisht, është bërë gjithnjë e më e parehatshme mënyra se si kjo krijoi një ndarje mes Anëtarëve Shok dhe FSFE-së si dy entitete të ndarë, pavarësisht faktit që punojmë të tërë tok! Për këtë arsye, e kemi ulur numrin e veprimtarive tona që promovojnë "Anëtarësinë Shok" si diçka ndaras nga FSFE-ja, dhe tani flasim më tepër rreth "Grupesh FSFE", në vend se "Grupe Anëtarësie Shok", kur vjen puna për grupet tanë vendorë.  Read...

2016-10-06
Pas disa ndryshimesh në programin e praktikantëve të FSFE-së në fillim të shtatorit, jemi të gëzuar të njofotjmë një vend për praktikant teknik pranë FSFE-së. Kërkojmë një praktikant që mund të punojë me ne për tre muaj në zyrën tonë në Berlin, duke mësuar rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së, teksa në të njëjtën kohë jep ndihmesë në rishkrimin e një pjese të infrastrukturës tonë teknike.  Read...

2016-09-14
Faleminderit për ndihmesën për ta bërë Kuvendin e FSFE-së javën e kaluar një sukses shumë të madh! Qemë të ngazëllyer se do të shihnim kaq shumë fytyra familjare dhe presim me padurim të takohemi sërish me ju. Sigurisht që Kuvendi i FSFE-së s’qe gjëja e vetme muajin e shkuar. Në këtë buletin mund të lexoni mbi veprimtari të tjera të bashkësisë sonë. Në buletinin e tetorit do të japim një pasqyrë më të gjerë mbi zhvillimet e Kuvendit. Na prisni!  Read...

2016-08-08
Synimi i projektit pilot "Free and Open Source Security Audit" (FOSSA) është të shtojë sigurinë e Software-it të Lirë të përdorur nga institucionet europiane. FSFE-ja e ka ndjekur projektin që në fillimin e 2014-s. Tani së fundi, Komisioni Europian botoi materialet e para të bazuara në intervista të bëra prej tyre me palët e interesuara. Edhe pse FSFE-ja e përkrah plotësisht këtë nismë europiane, sendërtimi i projektit na bën të shqetësohemi. Analizës së parë të FOSSA-s i mungon të kuptuarit e Software-i të Lirë; ajo përmban disa gabime; dhe është bazuar në intervista të përgjithshme të bëra keq. Presidenti i FSFE-së, Matthias Kirschner dhe përfaqësuesi i Anërarësisë Shok të FSFE-së, Mirko Böehm, që qenë intervistuar që të dy për projektin, kanë përmbledhur mangësitë më të dukshme të materialeve të botuara nga FOSSA. Megjithatë, duke e parë punën nga një tjetër perspektivë: FOSSA është ende në hapat e para dhe me ndihmën e më tepër ekspertëve të Software-it të Lirë, mund ta kthejmë FOSSA-n në drejtimin e duhur. FSFE-ja do të vazhdojë t’i ndjekë nga afër sendërtimet e pritura të FOSSA-s. Nëse keni ndonjë koment apo mendime lidhur me nismën, ju lutemi, mos ngurroni t’i ndani mendimet tuaja me ne te lista jonë e diskutimeve ose dërgojini drejtpërsëdrejti për Matthias Kirschner-in. Në këtë mënyrë, do të bëjmë të mundur që krejt shqetësimet me vend t’i komunikohen BE-së.  Read...

2016-07-11
 Read...

2016-06-01
FSFE-ja tok me 72 organizma të tjerë, në negociatat në zhvillim e sipër për udhëzime lidhur me sendërtimin e Rregullatores së BE-së të sapomiratuar për periudhën 2015/2120, nënshkruan një letër për rregullatorët e telekomit në BE, në përkrahje të rregullave të forta për asnjanësinë në rrjet. Rregullatorja krijon bazën për një asnjanësi të fortë në rrjet, dhe FSFE-ja, tok me organizma të tjerë nga anembanë bota, i kërkon Grupit Europian të Rregullatorëve të Komunikimeve Elektronike (BEREC) dhe 28 rregullatorëve telekom kombëtarë t’i përkrahin këto rregulla dhe të vendosin udhëzime për asnjanësi të fortë në rrjet në Europë.  Read...

2016-05-02
Si pjesë e strategjisë për Treg të Përbashkët Dixhital, Komisioni Europian ka botuar një material rreth përparësive në standardizimin TIK si një nga faktorët kyçë në ekonominë dixhitale. FSFE-ja mirëpret frymën e përgjithshme të trajtimit të shpërfaqur në material në favor të standardeve më të hapura dhe përfshirjes më të gjerë të bashkësive të Software-it të Lirë në proceset e standardizimit.  Read...

2016-04-01
Ne botuam pozicionet tona lidhur me Direktivën mbi Pajisjet Radio 2014/53/EU (pranuar në maj të 2014-s), që u kërkon prodhuesve të pajisjeve të kontrollojnë përputhshmërinë e software-it të çdo pajisjeje. Në pamje të parë, kjo tingëllon e arsyeshme, por ka implikacione të forta negative mbi të drejtat e përdoruesve dhe Software-in e Lirë, konkurrencën e ndershme, risitë, mjedisin, dhe vullnetarizmin – kryesisht pa përfitime kushedi çë për sigurinë. Direktiva lypset të sendërtohet nga shtetet anëtare përpara 13 qershorit 2016. Kemi formuluar disa propozime për institucione të BE-së dhe shtetet anëtare të BE-së, me hapa konkretë për zgjidhjen e problemeve.  Read...

2016-03-02
Për të gjashtin vit rresht i kërkuam kujtdo që ditën e Shën Valentinit të shprehë mirënjohjen dhe vlerësimin e tyre ndaj kontribuesve në Software-in e Lirë. Hidhini një sy raportit tonë #ilovefs 2016 dhe shihni se kujt i shkoi mirënjohja këtë vit, përmes postimesh, fotosh, punësh grafike, memesh, shënimesh personale, etj. Mos harroni t’i vini shenjë 14 shkurtit të ardhshëm si Dita "E dua Software-in e Lirë", që të vazhdohet kjo traditë e bukur e mirënjohjes ndaj njerëzve dhe punës së palodhur të gjithkujt pas Software-it të Lirë. Falënderojmë krejt pjesëmarrësit që gjetën kohë të thonë "faleminderit" dhe që e shndërruan #ilovefs 2016 në një sukses të tillë!  Read...

2016-01-28
Te 2016, Free Software Foundation Europe sheh përpara një vit ngazëllues. Ky është viti i kremtimit të ditëlindjes sonë të 15-të dhe do të na japë një mundësi të reflektojmë mbi të shkuarën, për të parë dhe t’ju treguar se si përkrahja juaj na pruri deri këtu. Por ndërkohë shohim edhe përpara, për t’ua dalë sfidave që na presin.  Read...

2015-12-07
Komisionet e Parlamentit Europian për Tregun e Brendshëm dhe Mbrojtjen e Konsumatorit (IMCO) dhe ai për Industrinë, Kërkimin dhe Energjinë (ITRE) botuan një raport të përbashkët, nismë e tyre, bazuar në Strategjinë e Komisionit për një Treg Dixhital Unik. Ekipi i FSFE-së për politikat e shqyrtoi raportin dhe ka propozuar ndryshime për të përfshirë standarde që janë të hapët, me natyrë minimale, dhe të sendërtueshëm me Software të Lirë, për të integruar kështu kontroll të përdoruesit mbi të dhënat e veta dhe për siguruar që reja e përbashkët unike mbi shkencën të sendërtohet me Software të Lirë si bazë të vetën.  Read...

2015-11-09
Në fund të tetorit, FSFE-ja paraqiti rekomandimet e veta për Strategjinë e Komisionit Europian Për Një Treg të Përbashkët Dixhital, rruga për një politikë europiane në epokën dixhitale, që synon heqjen e pengesave rregullatore mes 28 tregjeve të ndryshme kombëtare. Në veçanti, Komisioni ka caktuar objektiva për dixhitalizimin e industrive europiane, për zhvillim standardesh për “renë”, “Internetin e Gjërave”, dhe big data-n, dhe për zgjerimin dhe thellimin e mëtejshëm të arsimit dixhital.  Read...

2015-10-05
Në Asamblenë e Përgjithshme të këtij viti në Bukuresht, FSFE-ja zgjodhi një ekip të ri drejtues për dy vitet e ardhshme. Reinhard Müller do të vazhdojë në rolin e tij si përgjegjësi i financave, teksa redaktori juaj do të marrë rolin e presidentit, me Alessandro Rubini-n në vendin e zv.presidentit. Rubini është inxhinier elektronik që merret me përudhësa pajisjesh dhe sisteme të trupëzuar. Ai ka qenë një nga anëtarët e parë të FSFE-së dhe tani së fundi është rikthyer për të mbështetur punën tonë. Presidenti i mëparshëm i FSFE-së, Karsten Gerloff i mirëpriti ndryshimet dhe shkroi rreth rrugës së tij në të ardhmen.  Read...

2015-09-07
Tashmë ne përdorim shërbime internet për gjithçka dhe u japim atyre gjithnjë e më shumë të dhëna tonat. Por ndërkohë humbasim më shumë se kurrë edhe kontrollin mbi të dhënat tona. Tok me organizma të tjera, FSFE-ja përkrah botimin e Manifestit 2.0 Mbi të Dhënat e Përdoruesve i cili promovon të drejtat themelore të përdoruesve të kontrollojnë të dhënat e tyre, teksa përdorin shërbime në internet. Sipas manifestit, përdoruesit duhet të kenë kontrollin se kush mund t’i përdorë të dhënat e tyre, duhet të dinë nëse të dhënat e tyre depozitohen nga shërbimet në internet, dhe duhet të kenë mundësi të zgjedhin lirisht një platformë, pa qenë të detyruar t’u nënshtrohen bllokimeve nga ana e tregtuesve. Manifesti është një pikënisje e goditur për debatin mbi të drejtat e përdoruesve në internet, dhe FSFE-ja pret që përpjekjes për shërbime në internet që respektojnë të drejtat themelore të përdoruesve t’i bashkohen edhe organizma të tjera.  Read...

2015-09-04
Liria e fjalës, liria e shtypit, liria e organizimit, liria e asociimit, dhe privatësia janë parakushte thelbësore për një Shoqëri të Lirë. Nëse një nga këto liri mungon, është e vështirë të ruhen të tjerat. Për një shoqëri, është e rëndësishme të mbrojë këto liri, veçanërisht kur merren parasysh ndryshime themelore, të tilla si ai i sjellë nga kudogjendja e kompjuterave. Ndryshime të tilla mund të kërcënojnë liritë e vjetra dhe të krijojnë nevojën për të reja. Kështu që tani liria e software-it është kyçe për shpërndarjen dhe baraspeshimin e pushtetit në shoqëri. FSFE-ja është e bindur se një shoqëri e lirë lyp liritë që vetëm Software-i i Lirë mund t’i ofrojë. Ja pse e mbrojmë Software-in e Lirë.  Read...

2015-07-06
While looking into the Digital Single Market (DSM) package, our president Karsten Gerloff noticed that the EU Commissioner Günther Oettinger neglected to publish his recent meetings with lobbyists. So Karsten reminded the Commission about their transparency commitment. Meanwhile Oettinger's Head of Cabinet, Michael Hager, explained that a long-term sickness leave in the cabinet has led to a delay in publishing the meetings, and they updated the lists of meetings.  Read...

2015-06-05
Të mërkurën e parë të majit, një koalicion organizmash për liri dixhitale, përfshi FSFE-në, dhe shumë veprimtarë individualë organizuan Ditën Ndërkombëtare Kundër DRM-së për 2015-n, për ndërgjegjësim rreth Administrimit Dixhital të Kufizimeve dixhitale, një mekanizëm i kudondodhur dhe i rrënjosur thellë, i konceptuar për t’u plaçkitur shtetasve konceptin e pronësisë.  Read...

2015-05-04
Komisioni Europian ka botuar një version të ri të strategjisë së vet mbi përdorimin e brendshëm të Software-it të Lirë. FSFE-ja e ndihmoi Komisionin me të dhëna gjatë fazës së përditësimit dhe, teksa strategjia është në përgjithësi e ngjashme me versionin e mëparshëm, ka disa përmirësime.  Read...

2015-03-04
Ne besojmë se standardet pronësore dhe patentat mbi software-in janë pengesa për birësimin e Software-it të Lirë. Për t’i hequr qafe këto pengesa na duhet të ndihmo- jmë administratën publike që edhe ajo ta kuptojë këtë. Kjo është arsyeja pse muajin e fundit iu përgjigjëm një konsultimi lidhur me ndërveprimin mes standardeve dhe pa- tentave, organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Bashkimit Europian mbi Tregun e Brendshëm, Industrinë, Sipërmarrjen dhe NVM-të.  Read...

2015-02-04
14 shkurti po vjen dhe sajti ynë do të bëhet rozë dhe do të përmbytet me zemra, si kremtim për krijuesit e Software-it të Lirë. Që prej 2010-s kemi përfituar nga rasti çdo ditë të Shën Valentinit të festojmë jo vetëm për të dashurit tanë, por edhe për njerëz të përkushtuar që punojnë fort për të na dhënë mundësinë të përdorim Software të Lirë.  Read...

2015-01-05
Toka, edhe një herë, ka plotësuar një tjetër rrotullim të plotë, të numëruar prej nesh, si e do zakoni. Ne këtu në FSFE kemi qenë të zënë gjatë gjithë 2014-s, duke punuar fort për të bërë të mundur që përdoruesit të mbesin në kontroll të pajisjeve të tyre dhe që Software-i i Lirë të mund të konkurrojë denjësisht në tenderat publikë. Më tepër informacion, përfshi shkallën e suksesit tonë, qoftë ky edhe i kufizuar, mbi perspektivat tona për të ardhmen, për të dyja këto çështje, si dhe mbi skajet e zonave tona të tjera të eksplorimit mund të gjenden te raporti ynë vjetor për 2014-n, shkruar nga presidenti ynë Karsten Gerloff.  Read...

2014-12-09
Komisioni i ri Europian po përcakton drejtimin e politikave të veta për pesë vitet e ardhshme. FSFE-ja është në kontakte të shpeshta me stafin e Komisionit, që sheh në Bruksel rreze drite për Software-in e Lirë. Duam të arrijmë ta përdorim këtë impuls për të nxitur ndryshime në prokurimin e software-it, standardizimin e tij, dhe për zgjedhje të lirë pajisjesh. Për këtë, presidenti ynë, Karsten Gerloff mori pjesë në disa takime.  Read...

2014-11-11
Qyteti i Mynihut xhiron Software të Lirë në më tepër se 15000 kompjutera dhe si rrjedhojë ka kursyer mbi 11 milionë euro. Gjatë migrimit në Software të Lirë, ata konsoliduan sektorin e tyre heterogjen TI të shtrirë në 51 vende me 1000 nëpunës TI dhe 22 departamente TI. Me gjithë këto sfida, shumica e përdoruesve janë të kënaqur me migrimin dhe shprehen se nuk duan të kthehen te e dikurshmja (në Gjermanisht). Dhe krejt kjo ndodhi mu përpara hundës së qendrës së Microsoft-it për Gjermaninë.  Read...

2014-08-04
Në të kaluarën, qytetari i rëndomtë i një republike, që merrej me punën e vet të përditshme, qe goxha, të themi, i lirë. Gjatë punës, me raste mund t’i duhej një vegël e re ose ndonjë këshillë, dhe kufijtë e lirisë së tij shtriheshin sa kufijtë e njohjes së tij, sipas thënies së lashtë latine scientia potentia est (shkenca është fuqi): nëse i duhej një vegël e re dhe i mungonte dija për ta ndërtuar atë, bëhej i varur nga veglabërësi, por vetëm sa për të patur veglën.  Read...

2014-06-04
Shqetësoheni dhe kujdeseni për privatësinë dhe, ose paguani për një mundësues email-i, ose mundet edhe që xhironi shërbyesin tuaj për email, për të ruajtur autonominë, kontrollin dhe privatësinë e email-eve tuaj. Këtë e bëni ngase dëshironi të siguroheni që asnjë nga kompanitë e mëdha të mos ketë kopje të krejt email-it tuaj personal. Por, prapëseprapë, kjo nuk i pengon kompanitë e tjera të fusin duart në të dhënat tuaja. Nuk mjafton thjesht të shqetësoheni dhe kujdeseni për sigurinë tuaj, nëse po përpiqeni ta rrisni atë. Lypset të bindni të tjerët, ata me të cilët shkëmbeni mesazhe, ta rritin sigurinë e tyre gjithashtu: siç shprehet Jacob Appelbaum, siguria është e ndërvarur.  Read...

2014-04-04
Lajmet mbi Software-in e Lirë në arsim për shkurtin janë gati, përfshi një përditësim rreth fushatës NLEdu: Kevini raporton se drejtori komercial i SchoolMaster-it, furnizuesi më i madh holandez për software administrim ELO-sh/nxënësish, ripohoi se në prill do të hedhin në qarkullim një version HTML5, të pavarur nga platformat, duke zëvendësuar kështu versionin për Silverlight. Kjo do të përbënte një sukses për fushatën NLEdu, ngaqë u lejon përdoruesve të Software-it të Lirë të përdorin materiale kursesh me çfarëdo shfletuesi. Kevin Keijzer-i ka botuar të dhëna të hollësishme rreth kësaj çështjeje.  Read...

2014-03-06
Edhe pse një format i përshtatshëm të dhënash mund të jetë vetëm sipas një Standard të Hapur, Bernhard Reiter nga FSFE-ja thotë se vetëm kjo domosdoshmëri nuk mjafton. Artikulli "Parimi minimum: ngaqë të qenët standard i hapur nuk mjafton", shkruar fillimisht në Gjermanisht për Ditën e Lirisë së Dokumenteve të vitit të kaluar, tani është gati edhe në Anglisht. Përmbledhtas, Bernardi mbron tezën se formati i të dhënave lypset ta zgjidhë problemin në mënyrë adekuate: Duhet të jetë i përshtatshëm nga pikëpamja funksionale, por edhe në nivel teknik. Për të gjykuar rreth kësaj, ka një numër gjërash që duhen marrë në shqyrtim: formati duhet të jetë i efektshëm, i mirëmbajtshëm, i përdorshëm, i zgjerueshëm, të mund të mësohet, të jenë i thjeshtë, të ketë jetëgjatësi dhe ndoca të tjera. Dy pyetjet qendrore që dalin, janë: Sa e zgjidh problemin një format specifik të dhënash dhe --edhe më interesante-- a ka një format më të thjeshtë i cili edhe ai ta zgjidhë problemin?  Read...

2014-02-04
Së pari, lajmet e hidhura: Komisioni Europian ende mohon bllokimin prej tregtuesit të mundësisë së zgjedhjes në rastin e tyre dhe Karsten Gerloff ofron arsye të mira për të besuar se nuk janë seriozë rreth përdorimit dhe përkrahjes së Formatit të Hapur për Dokumentet. Por pati gjithashtu edhe një dorë hapash pozitive: Komisioni i Parlamentit Europian për Liritë Civile, Drejtësinë dhe Punët e Brendshme (LIBE), dëshiron të përdorë më tepër Software të Lirë për sistemin e vet të ri TI. Grupi i Të gjelbërve/ETA në parlament filloi një program të vogël pilot për të shtuar sigurinë e email-it, duke filluar me 10 laptopë me Debian GNU/Linux. Hapi tjetër do të ishte të sigurohej buxhet për rastet kur nevojitet asistencë Software-i të Lirë, ashtu siç bën Parlamenti me software jo të lirë.  Read...

2014-01-04
Mjaft hackers (përfshi ne, sigurisht!) dëfryen në festimet e ndryshme të zhvilluara gjatë solsticit të dimrit. Por ja që koha për të vrarë mendjen me dhuratat e Krishtlindjeve dhe për të shijuar përhumbjen në gjirin e familjes mbaroi – Juli iku, viti u ripërtëri, dhe beteja për lirinë dhe çlirimin kërkon sërish vëmendjen tonë. Ndaj, ia vlen të fillohet me një përmbledhje të shkurtër të atyre që sjell për ne 2014 gjatë muajve të parë.  Read...

2013-12-04
Më 2005-n ne filluam t’u jepnim karta fshehtëzimi individëve që dhuronin për ne dhe që qenë bërë Anëtarë Shok të FSFE-së. Besojmë se është e rëndësishme t’u kujtojmë njerëzve mjetet Software i Lirë për fshehtëzim të komunikimeve të tyre. Përveç kësaj, qëkur u themelua FSFE-ja më 2001-n, ne u kemi shpjeguar njerëzve që ato 40 shifrat te karta jonë e biznesit ishin për fshehtëzim dhe përse ky ishte i dobishëm. 8 vjet më vonë, tema e fshehtëzimeve plasi në media, dhe tani po përmendet në çdo gazetë të Europës. Kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta në të njëjtën kohë: Ndeshemi me problemin që vëmendja e medias është shumë e madhe, por kjo nuk do të thotë që kemi më tepër burime për ta trajtuar. Do të donim të merreshim më tepër me këtë çështje, por nga ana tjetër nuk mund të ndalim punën mbi tema të tjera afatgjata.  Read...

2013-11-04
Në pamje të parë disa pajisje mund të duken kot. Pse do të duhej t’i blinte dikush? Disa persona u tallën me redaktorin tuaj kur ai bleu Open Moko Neo Freerunner e vet. Mund të blinit pajisje më të lira me CPU më të shpejtë, më tepër RAM, më tepër hapësirë disku, me mbështjellëse më të hijshme, me lidhje në rrjet më të mirë, mikrofon dhe kufje më të mira për kohën.  Read...

2013-10-04
From 27-29 September 22 Fellows of FSFE from 10 countries gathered in Berlin for the first European Coordinators Meeting. During the weekend the coordinators got to know each other, presented their work, talked about possibilities to promote Free Software, shared good practices, and provided valuable feedback about our campaigns. If you are interested to see who is promoting Free Software in local Fellowship groups have a look at Lucile's blog entry.  Read...

2013-09-04
F-Droid is a project that provides Free Software applications for Android via a repository system, much like most package systems of the GNU/Linux distributions. This differs from other mobile app markets, like Google Play or Apple's AppStore, since the client and server side software respect your freedoms and do not force you to register an account to use them. F-Droid's settings will value your privacy: although you can choose to enable it, by default it does not show programs which 1) show advertisement, 2) track and report your activity, promote 3) non-free add-ons or 4) non-free network services, or 5) depend on other non-free apps. That is why since the beginning of FSFE's "Free Your Android" campaign we point people to F-Droid.  Read...

2013-08-06
For almost two decades the Free Software Foundations have been working for a society where the power over technology is distributed. We work for a world in which nobody can prevent others from learning how computers work. A world in which programmers can work with each other instead against each other. Nobody should be forced to use a certain kind of software without being able to adjust it to her own needs instead of adjusting herself to the software. Everybody should be able to audit software, to understand what a program does exactly and what happens to your data.  Read...

2013-07-04
Unfortunately sometimes companies forget their responsibility when using Free Software in their products. Someone has to make sure that companies are reminded from time to time. That's what we do with our compliance work. After our volunteers found a GNU GPL violation in a workshop in May 2012, we handed all the evidence to Harald Welte from gpl-violations.org and his lawyers. They processed the case and we were now informed that we won the case.  Read...

2013-06-04
No Free Software programmer wants them but unfortunately they are still granted: software patents. They monopolise ideas about software, so programmers cannot use them. In April the German Parliament (the 'Bundestag') has introduced a joint motion against software patents. It urges the German government to take steps to limit the granting of patents on computer programs. After the first hearing in Parliament, your editor was invited as an external expert to the legal committee meeting on May 13th.  Read...

2013-05-06
Çdo vit, të mërkurën e fundit të marsit, organizohet Dita e Lirisë së Dokumenteve (DLD): dita mbarëbotërore për shtimin e ndërgjegjësimit lidhur me Standardet e Hapura, organizuar nga FSFE-ja. Ka qenë mahnitëse të shihet se si mesazhi i lirisë dhe i Standardeve të Hapura ka vazhduar të përhapet nëpër botë vit pas viti. Këtë vit, pati 59 veprimtari në 30 vende, dhe mjaft pjesëmarrës për herë të parë, përfshi Nigerin, Indonezinë dhe Shtetet e Bashkuara.  Read...

2013-03-04
Nga 1 shkurt deri më 3 shkurt mijëra vetë qenë në Bruksel për të marrë pjesë në FOSDEM -- Takimi Europian i Zhvilluesve të Software-it të Lirë dhe me Burim të Hapur. Në FOSDEM keni mundësinë të takoheni me programues dhe kontribues nga thuajse krejt projektet e Software-it të Lirë. FSFE-ja gjendet përherë aty, për t’u folur njerëzve mbi zhvillimet aktuale dhe nevojave dhe dhe kontributeve në bashkësinë e Software-it të Lirë. Ndaj kjo e bën një vend të goditur për shkëmbim informacionesh, për biseda me njerëz shumë interesantë, për planifikim veprimtarish të ardhshme, dhe për t’u takuar me krejt njerëzit me të cilët zakonisht keni vetëm kontakte me email.  Read...

2013-02-04
Nxënësve, ashtu si edhe mësuesve, duhet t’u jepet mundësia të përdorin Software-in e Lirë në shkolla. Mjerisht, mjaft nga pyetjet e lidhura me TI-në në pyetësorët e përdorur në Itali për përzgjedhjen e mësuesve të ardhshëm përqendrohen në një sistem të vetëm operativ pronësor dhe në software që mund të kihet vetëm nën atë sistem. Kjo praktikë diskriminon përdoruesit e Software-it të Lirë që dëshirojnë të bëhen mësues. Për këtë, ekipi ynë italian depozitoi një ankesë ligjore në Ministrinë italiane të Edukimit. Në bashkëpunim me AsSoLi, Wikimedia Italia, Free Software User Group Italia, Associazione per l’Informazione Geografica Libera (GFoss.it), Italian Linux Society, LibreItalia dhe 38 grupe të tjera ne shpjegojmë se Ministria e Edukimit e vendit po e vendos Software-in e Lirë në një disavantazh të padrejtë.  Read...

2012-12-04
Lajmin e keq së pari: Qyteti i Frajburgut ka vendosur të rikthehet nga OpenOffice.org te Microsoft Office. Studimi mbi të cilin bazuan vendimin e tyre është publikuar një javë përpara vendimit, të cilin ne dhe të tjera organizma të Software-it të Lirë e kemi kritikuar që më parë. Lajme të hidhura, por siç shkroi në artikullin e vet Rob Weir-i i IBM-së, në bashkësinë e Software-it të Lirë priremi të shohim lajmet e hidhura, dhe të harrojmë ato të mirat.  Read...

2012-11-04
Most of the participants in our Free Your Android workshops are concerned whether rooting your device (e.g. an Android phone) and replacing its operating system with something else voids your statutory warranty as consumer. We asked our legal coordinator Matija Šuklje and FSFE legal council Carlo Piana to analyse the problem. Their answer is: No. "Just the fact that you modified or changed the software of your device, is not a sufficient reason to void your statutory warranty. As long as you have bought the device as a consumer in the European Union." Read throughout their analysis.  Read...

2012-10-04
After Italy's new law on software procurement which clearly prefers Free Software upon non-free software, France also took action: On September 19th France's Prime Minister Jean-Marc Ayrault signed a guideline, addressed to all ministries, that the French public administration should favour Free Software. The advantages the Prime Minister sees in Free Software, are its lower costs and that it increases flexibility and competition in the IT market. The public administration should make "an educated choice", and do "a systematic review of free alternatives when doing development and major revisions of applications."  Read...

2012-09-04
In the last newsletter edition we asked you in our "Get active" section to help us with Free Your Android installation parties, like the GNU/Linux installation parties some years ago. Thanks to all of you, who contacted us about it, and who offered their help for the future.  Read...

2012-08-04
For the first time, the European Parliament (EP) is about to release one of its own programs as a Free Software. The program in question is called AT4AM, short for "Automatic Tool for Amendments". The Parliament is making laws, and AT4AM automates a lot of the formalities associated with the legislative process.  Read...

2012-07-04
The FSFE's goal is to ensure that the owners of IT devices are always in full and sole control of them. This fundamental principle is recently being challenged. For maintaining sustained growth in the development and use of software, the broad availability of general purpose computers is crucial. This month the FSFE published its "Secure Boot" analysis.  Read...

2012-06-04
There are two major terms connected to software that can be freely used, studied, shared and improved: Free Software and Open Source. You can also find different combinations and translations of those terms like FOSS, Libre Software, FLOSS and so on. Reading articles about Free Software or listening to people involved in Free Software often raises the question: Why do they use one term or another and how they differ from each other?  Read...

2012-05-04
As you can read and see in this years report, Document Freedom Day 2012 was celebrated with 54 events in 23 countries and in 19 world languages. It was the biggest DFD in history with over 26 talks, over 6 awards for Open Standards, lots of other events and the press coverage counted almost one hundred articles. FSFE coordinated between all the different events, awarded several organisation, and in Germany mailed over 370 and called over 170 politicians about Open Standards. Several of these politicians, from a range of political parties, did activities for DFD. FSFE also send out 100 information packages including handcuffs to suggested people including several politicians, CEOs, and the Pope. EU Commissioner Neelie Kroes used our handcuffs in a public speech, which resulted in a lot of additional press coverage including the front page of the Guardian Online. FSFE is eager to hear more reports of what recipients of the package did with the handcuffs.  Read...

2012-04-04
A "project" is always temporary, in the narrow sense of the term. Some Free Software people use "project" to refer to long lasting initiatives instead. Your editor also did this, until Bernhard Reiter convinced him to use different terms for people, the result they create, and temporary concerted actions. After several people in FSFE encouraged Bernhard to write down his thoughts, he now published an article arguing: By adopting the more widespread use of the term project, Free Software initiatives will be more successful. "Free Software is here to stay, prepare your mind for this situation.", writes Bernhard.  Read...

2012-03-04
"7500 dead people in the last year, daily up to 100." That is what your editor read on the subway news screen in Berlin. While discussing with DFD volunteer Julia Fuchs what is wrong -- your editors reading skills, his basic mathematical skills, or the news agency -- something else popped up: our FreeYourAndroid.org campaign! Unfortunately your editor was too slow to make a picture of that. But as the German news agency DPA covered the official campaign start, we had a very good press coverage, so a lot of people read about how you can use Free Software on mobile phones. The campaign manager Torsten Grote is currently gathering all the press coverage, please send news and blog stories about #FreeYourAndroid to press@fsfe.org.  Read...

2012-02-04
Smartphones are small computers that we carry around all the time. Unfortunately, most smartphones are not controlled by us, the users, but by the manufacturers and the operators. Even Android phones are being shipped with non-free software and proprietary add-ons that usually do not work in the full interest of us. Software updates will only keep to be available if the manufacturer still has a commercial interest in your device. The applications available from the official market are most of the time non-free. Nobody is allowed to study how they work and what they really do on your phone. Sometimes they do not work exactly as you want, but sometimes they might even contain malicious features.  Read...

2012-01-04
Competition authorities are investigating the sale of 6000 patents from Nortel, a bankrupt telecommunications equipment manufacturer, to a consortium of Apple, Microsoft and four other companies.  Read...

2011-12-04
Who controls what you find on the internet? Search engines are a vital connection between you and information. In the eyes of the FSFE, it is important that users can be independent. That is why we spread awareness about the 1.0 release of YaCy, a peer-to-peer search engine. Read about YaCy at our press release, Karsten Gerloff's blog entry or choose one of the many news sites who wrote about it, including Wall Street Journal, BBC News, The Telegraph or TAZ.  Read...

2011-11-04
How long should copyright last? Should living beings or software be patentable? The World Intellectual Property Organisation deals with this sort of questions. Since 2004, we are involved in the WIPO to make sure they do not harm Free Software. Our most important demand is that when it comes to copyright and patents, the benefits should be weighed against the costs.  Read...

2011-10-04
FSFE Fellow Michael Clemens has a solution for all of you out there who want to know when their laundry in the washing machine is done. In his article he explains how to build get a "Laundruino", based on the Free Software microcontroller Arduino, which informs you of the status of your laundry cycle.  Read...

2011-09-04
The first day in a new organisation always is quite intensive, many new people, procedures, so much information. Our new intern Eszter Bako it was even more intense. She spent her first day with FSFE at the Desktop Summit, surrounded by nearly 800 people talking about strange things such as KDE, Gnome, Qt, GTK, Plasma, Git, QML, D-Bus, or about how to build a toaster. For beginners the Free Software community can give a strange impression.  Read...

2011-08-04
Bernhard Reiter is one of FSFE's founders and architect of the original German team. He participated in setting up three important Free Software organisations: FreeGIS.org, FFII, and FossGIS. Besides that, he is founder and Executive Director of Intevation GmbH, a company with exclusively Free Software products and services since 1999.  Read...

2011-07-04
Imagine that you've just bought a computer with pre-installed Free Software. After some time you decide to install additional software made by someone else. The vendor that sold you your computer, however, does not approve, and decides to sue the people who made the additional software that you installed. Sounds like purchasing a computer from that vendor was not such a great idea!  Read...

2011-06-04
What would you do with a monopolist, who uses his dominant position in one area to create monopolies in other areas as well? The European Commission has decided in 2004 that Microsoft has to provide competitors with information how to connect a workgroup server with computers running Microsoft Windows. Since the main competitor to Microsoft’s workgroup server is the Free Software Samba project, the Commission made it clear that Microsoft had to release interoperability information in a way that is compatible with Free Software licenses like the GNU GPL. The Commission's 2004 decision did not require Microsoft to publish innovative information, it asked for simple information how Microsoft computers talk to each other.  Read...

2011-05-04
882 software patents, likely related to GNU/Linux, in the hands of people who could use them to pressure Free Software companies and developers? Maybe in the hands of Microsoft, which has for years used nebulous patent claims to extract licensing fees from companies that use the Linux kernel in their products. This month the German and the US competition authorities approved the sale of those patents to CPTN, a consortium consisting of Microsoft, Oracle, Apple, and EMC. But, barring nasty surprises in the still to be published detailed decision, we neutralised the danger for Free Software.  Read...

2011-04-04
One room with a bed, a desk, and a sofa. That was the situation when your editor started working as an intern for FSFE in Georg Greve's one room appartment in Hamburg in 2004. FSFE started with its operations in March 2001 as the first sister organisation of the FSF in the US. We have come a long way since then. First of all, our interns don't get Georg's mandatory cooking lessons any more, instead they now have their own desks and do not have to work from the sofa any more. Second, we now have the Fellowship which leads to a growth of volunteers and activities:  Read...

2011-03-04
"On 27th January facebook was shut down in Egypt. For the moment this stopped the protests. Media assumes that this is due to the influence of Mubarak's granddaughter who is Mark Zuckerberg's girl-friend." Of course this is not true. But with software which is controlled by one company, something like this can happen. What if the owner of the social network would have been an Egypt company? Would this company have been able to resist state pressure?  Read...

2011-02-04
Videos on the internet often prove to be literal nuisance to Free Software users. Several websites required the non-free flash video plugin to view videos. Perhaps also your friends were wondering why you are not able to watch youtube videos within your web browser, and thought you are a freak when you started downloading videos with youtube-dl. With gnash and other programs which are able to play flash video directly the situation improved. But flash is still a pain annoying both for Free Software users and developers.  Read...

2011-01-04
Their mission is to bring Free Software into schools and universities. Their new task is to gather information about their stakeholders, and create targeted leaflets. And I am sure the favourite colour of the coordinators Thomas Jensch and Guido Arnold is Fellowship green. That's our education team.  Read...

2010-12-04
This edition covers the current developments in Open Standards policy, some basic information about software patents, an update from FSCONS about distributed computing, and how you can support us in the end of the year.  Read...

2010-11-04
This edition explains how we counter the lobby work of proprietary organisations at the European level, what we do at the United Nations level to inform more people about the dangers of software patents, what we are doing to get rid of non-free software advertisement on public websites, and what you can do to make a change.  Read...

2010-10-04
In this edition we discuss the misleading term "fair, reasonable and non-discriminatory terms" (FRAND), we explain what we are doing about centralised computer systems and the Internet Governance Forum (IGF), and update you on our current campaign to end non-free software commercials by public institutions.  Read...

2010-09-04
In this edition we are covering Free Software in education, distributed Free Software solutions as alternative to centralised services, some ways to celebrate what we -- the Free Software community -- already achieved, and how you can participate in the European football championship even if you are not interested in football.  Read...

2010-08-04
The focus of this edition is Free Software in the public sector: on a national level within the United Kingdom, in the Italian region of Bozen, and in the Austrian city of Linz. We introduce a new definition of mnemonic Open Standards, and invite you to participate in upcoming local Free Software events.  Read...

2010-07-04
This edition covers Neelie Kroes' statement about Open Standards, the Free Software discussion in Saxony (Germany), and the relicensing of WebM to be GPL compatible, and asks you all to keep in touch with your politicians about Free Software issues.  Read...

2010-06-04
May was quite busy, for the first time we participated in a big church event to inform visitors about Free Software. We analysed the European Commission's Digital Agenda, and there was news about free video formats.  Read...

2010-02-09
In January, FSFE was awarded the Theodor Heuss Medal as a "trendsetting organisation". This recognition for the hard work of the past years was a good start into the new year.  Read...

2010-01-10
Despite the temperatures dropping below zero all over Europe and the Christmas holidays approaching, FSFE kept working as usual for software freedom. The major news of December are that we have begun to restructure our website, added Andreas Tolf Tolfsen as webmaster deputy coordinator, and published a statement on the EC's settlement with Microsoft in the browser antitrust case. Read on to learn more about what we did in December.  Read...

2009-12-12
November: another month full of activities and work to do for FSFE. Among other things we launched the Fellowship grant project, fought for Open Standards in the European public sector, had an excellent time at the FSCONS in Sweden, and participated in WIPO to ensure that Free Software principles are respected. To keep FSFE strong and independent, we have launched our year-end fund raising campaign: Cooking for Freedom.  Read...

2009-11-13
October has been a dense, vibrant and challenging month for FSFE. We have done more work than will fit the limits of this letter. For this reason, after reading the newsletter, please visit the news section of our website to have a complete overview of our work:  Read...

2009-10-12
The Software Freedom Day is one of the main events in the Free Software community in September, and it is an event we never miss: this year FSFE celebrated in Leipzig, Vienna and Hamburg with the help of our Fellows. Thanks to them, the campaign "Ask your candidate about Free Software!" for the German elections became a great success.  Read...

2009-09-14
August traditionally is a month with a lower level of activity due to holidays. Still, a lot of things happened under FSFE's and the Fellowship's roofs.  Read...

2009-08-13
This month has been full of activity, but one bit of news has cast a shadow over it all. We have learned of the death of Richard Rothwell, who was a prominent and respected advocate for Free Software in education and a Fellow. We are saying farewell to him below.  Read...

2009-07-09
June has definitely been a thrilling month. Besides our ongoing activities with Fellowship meetings, participations to events such as the LinuxTag in Berlin, most of our energy and attention were directed at the General Assembly (GA) held in Miraflores de la Sierra.  Read...

2009-06-09
May has been an hot month for us. Not only because the first real sunbeams start showing up all-over Europe, but mainly because during the whole month we run our first-ever voting process to elect a Fellow representative to FSFE General Assembly (GA). Moreover, we published our call for applications as coordinator and staff positions in our legal department, and our Austrian team concluded its challenging and satisfying tour across the whole Austria, by participating to "Linuxwochen Eisenstadt".  Read...

2009-05-11
Do you know one thing that makes Free Software sustainable? You! Yes, it is your support that allows us to operate across the whole Europe and at different levels to promote and defend Free Software principles. Amongst other things, your donations made possible the planning and coordination of the Second European Licensing and Legal Workshop. They allowed the Austrian team to participate in many public events across the whole Austria and to continue having an intern in our Zurich office.  Read...

2009-04-15
If you were wondering when the newsletter would come back, stop wondering - it's back! We apologise for the delays in delivering the newsletter over the past few months and assure you that our monthly newsletter will now resume the task of updating you regularly about FSFE activities.  Read...

2008-12-02
October marked the beginning of a planning phase in FSFE. As well as planning our campaigns for next year, we've been working on some actions for around the upcoming festive season. Alongside the internal discussions, we've been asking the community for ideas when we go to events or hold Fellowship meetings.  Read...

2008-10-27
This was an important month for Free Software. Not only was Software Freedom Day held (as always) on the 20th, but this years marks the 25th anniversary of the GNU Project. Celebrations took place across Europe and our Fellows continued to support Free Software in local areas with enthusiasm and passion.  Read...

2008-09-24
The most exciting thing this month is the amount of Fellowship activity we are seeing around Europe. It's great to see more and more local meetings, giving Free Software supporters a chance to hang out together and share views.  Read...

2008-08-23
FSFE's activities have been varied over the last month. It's promising to see the increase of Fellowship activities across Europe. We are looking forward to seeing more local groups appear and to hearing about their activities on all levels. One of the most important parts of supporting Free Software is sharing knowledge in your own community.  Read...

2008-07-08
Housekeeping items are the least popular of all tasks in any organisation, and any organisation that is working under pressure has a tendency of accumulating them. That is why after the intensive work of the past year to build up and grow the Freedom Task Force, work on antitrust and OOXML issues, and various other activities, FSFE had some of them as well. Fortunately, after substantial preparation and three intensive days, FSFE's General Assembly in June managed to take care of them and send everyone home highly motivated and with a full task list. The results of this will become slowly visible throughout the coming year.  Read...

2008-05-21
Issues around standardisation continued to make headlines during April. However, other important areas of focus were also under discussion around the world.  Read...

2008-04-16
It has been another busy month for software freedom. Open Standards have continued to dominate discussions in ICT with the MS-OOXML proposal being accepted by ISO as a standard. FSFE and numerous other parties have observed this process from the beginning and have reason to be concerned about the state of international standardisation. You could read more about this in our lead story below.  Read...

2008-03-17
It has been an exceptional month. The European Commission has fined Microsoft an additional 899 million Euro for continuing to restrict access to interoperability information prior to October 2007 and the ISO Ballot Resolution Meeting in Geneva failed to address most of the serious issues and ultimately ended up waving through the bulk of ECMA responses without review. Public awareness of issues relating to software freedom have been raised dramatically.  Read...

2008-02-12
January has been a month full of activity both on the grassroots community level and in broad topics like Free Software legal infrastructure. The local Fellowship groups in Berlin and Duesseldorf are very active, and Duesseldorf's Fellowship is planning to expand to nearby cities in the coming months. Meanwhile, FSFE and gpl-violations.org have been deepening their partnership to ensure fair use of Free Software licences in the European area.  Read...

2008-01-16
The last month of 2007 was pretty exciting, with the biggest news being the release of interoperability information by Microsoft in connection with the European antitrust case. The SAMBA project has arranged full access to specifications necessary for communication competitive alternatives to Microsoft's proprietary products. Of course, this does not mean that Microsoft's monopolistic behaviour has been resolved. A new antitrust case may be undertaken after complaints by Opera Software that Microsoft has willfully distorted the web browser marketplace. It's also important to note that this does not in any way solve the problem with patents on software. Such patents are still being granted by the European Patent Office (EPO) in violation of current law, and the FSFE is encouraging the European Commission to take actions to permanently abolish patents on software, both in theory and practice.  Read...

2007-12-17
Welcome to FSFE's exceptionally full November newsletter. In Europe FSFE has been involved in speeches, meetings, training courses and public betas of new technology. On the global level we have been participated in the recent Internet Governance Forum meeting in Brazil.  Read...

2007-11-07
Topics: Welcome to FSFE's October newsletter. This month, issues of interoperability, sustainable ICT and Free Software in education have been receiving attention. There are also changes inside FSFE, with the Fellowship reviewing its infrastructure and long-term projects like the FTF European Legal and Technical networks continuing to expand. Exciting times indeed.  Read...

2007-10-09
Topics: Microsoft antitrust: A victory for Free Software and freedom of competition, WIPO: FSFE calls for interoperability and Open Standards, Freedom Task Force signs MoU with TIS Free Software Center, Southern Tyrol, Italy, Videos of FSFE president Georg Greve with Chilean Minister of Economy, FSFE supports protest against increased surveillance of digital communication, FSFE presents FSCONS and The Scandinavian Free Software Award, FSFE at OpenExpo, Switzerland, Get active.  Read...

2007-09-13
Topics: FSFE engages with irregularities in the ISO voting process, FTF informal legal network now covers sixteen European countries, Two days of Free Software in Chile, The Fellowship site now supports multiple languages, First distributed Fellowship meeting, FSFE German Team at FrOSCon, Fellows of the Rhein/Ruhr area holding monthly talks, Building the Fellowship in Kaiserslautern, Heidelberg, Darmstadt and Karlsruhe, FSFE supports demonstration "liberty instead of fear", September 22nd, Speeches about SELF, Open Standards and Free Software in Argentina, Free Software and Free Documentation licence consultations.  Read...

2007-08-09
Topics: Mythbusting MS-OOXML, First Swedish Fellowship meeting held in Gothenburg, Free Software on Exit festival 2007, Novi Sad, Serbia, Freedom in the hills: the Bergtagung, GNU GPL licence confirmed once again in a court of law, Submit Free Software projects to the Trophées du Libre, Ongoing work of spreading GNU GPLv3 understanding, Tell a friend about the Fellowship, share this newsletter.  Read...

2007-07-12
Topics: FSFE's General Assembly and the first Benelux fellowship meeting, GPLv3 and LGPLv3 have been released, Free Software personal consultancy for businesses, Six questions to national standardisation bodies, Georg Greve in India, FTF useful tips translated to Asian languages, Free Software in Austrian Schools, Get your friends to support the Fellowship and FSFE.  Read...

2007-06-13
Topics: FSFE and Digicomp announce Free Software Licensing course, Meeting Libre 2007 in Miraflores, Spain, FSFE at eLiberatica 2007 in Romania, Richard Stallman in Sweden, ConfSL, LUGConf and Fellowship meeting in Cosenza, Italy, Linuxtag in Berlin, Linuxwochen tour through Austria, Donations now tax-deductable in Switzerland.  Read...

2007-05-10
1. FSFE launches list of recommended Free Software lawyers 2. FSFE action on IPRED2 "Criminalisation" Directive 3. Transcript of Richard M. Stallman's speech in Brussels online 4. FSFE at A2K2 conference in Yale Law School 5. Georg Greve and Jonas Öberg in Belgrade, Serbia 6. Ivan Jelic joining European Core Team of FSFE 7. Merchandise available via web order 8. Get active: join the translation team!  Read...

2007-04-13
Topics: FTF introduces useful tips for compliance, Talk about GPLv3 in Brussels, STACS kickoff meeting in Paris, FSFE thanks Google for sponsoring 1 year of internship, Introducing FSFE's new interns, Announcing a new Italian Fellowship meeting.  Read...

2007-03-13
Topics: Fiduicary License Agreement released under GFDL/CC-by-sa, FSFE announces big raffle among all Fellows, FSFE at FOSDEM in Brussels (Belgium), Ciarán O'Riordan at SkyCon in Limerick (Ireland), End of internship of Maria Luisa Carli, System administration murphy weeks, Get Active: Join the SELF project!.  Read...

2007-02-13
Topics: FSFE becomes the legal guardian of the OpenSwarm Project, Transcript of Richard Stallman on the Free Software movement, Windows Vista released - FSFE recommends switching to GNU/Linux, Get Active: Join the Revolution!.  Read...

2007-01-12
Topics: Looking back and forward, Georg Greve at "Nexell informiert", Get Active: Join the Fellowship!.  Read...

2006-12-11
Topics: First international Fellowship conference, Freedom Task Force started, FSFE becomes the legal guardian of Bacula.org, Inaugural meeting of the Internet Governance Forum, Fifth international GPLv3 conference, Trophees du Libre, Introducing Mathias Klang, FSFE at public events, Get Active: tell your company about FSFE!.  Read...

2006-11-13
Topics: DRM.info platform launched, Introducing Shane M. Coughlan and Maria Luisa Carli, FSFE helped liberating Italian ZIP code database, FSFE at LWE fairs in Utrecht (Netherlands) and London (UK), FSFE Swedish Team at the Internet Days in Stockholm (Sweden).  Read...

2006-10-05
Topics: Regional and international Fellowship meetings, FSFE at the Wizards of OS in Berlin, Georg Greve at SERCI workshop in Helsinki, Finland, FSFE at WIPO General Assembly, Other public appearances.  Read...

2006-09-08
Topics: Moving forward in the GPLv3 public consultation process, SELF project issues call for material, New office in Sweden, School of Art and Design Zürich donates hosting services to FSFE, Giacomo Poderi ends his internship, Alex Antener joins the core team.  Read...

2006-08-10
Topics: SELF project officially launched, Second draft of the GPLv3 presented, Bernhard Reiter spoke at University of Bayreuth (Germany), Free Software at Campus Party in Valencia (Spain), Experts Meeting on Internet Governance Forum, Microsoft fined another 1.5m EUR per day, 280.5m EUR total, FSFE servers moved.  Read...

2006-07-07
Topics: GPLv3 conference in Barcelona, FSFE at UN WIPO PCDA/2, Anja Vorspel hired part time to help in FSFE office, Georg Greve at dorkbot.swiss, Linuxwochen in Linz (Austria), Stefano Maffulli at Java Conference Milano.  Read...

2006-06-09
1. FSFE at Linuxtag in Wiesbaden (Germany) 2. Free Software workshop at Academy of German Army 3. FSFE at several events in Milan (Italy) 4. GPLv3 at SANE and UKUUG evening talks 5. Georg Greve at HGKZ university in Zürich (Switzerland) 6. Karsten Gerloff at eIFL workshop in Kiev (Ukraine) 7. FSFE General Assembly in Manchester 8. Linuxwochen in Vienna (Austria)

2006-05-10
Topics: Two lucky Fellows win a notebook, Giacomo Poderi starts internship at FSFE, FSFE core team continues to grow, Ciarán O'Riordan and Gareth Bowker speak in London, Free Software Forum in Brasil, Access to Knowledge Conference in USA, Hearing for Microsoft antitrust case.  Read...

2006-04-10
Topics: Happy birthday FSFE, Pablo Machón and Xavier Reina join the FSFE core team, GPLv3 conference in Torino, gnuvox, the voice of Free Software in Italy, Official FSFE statement on patent system in Europe, Fellowship of FSFE participated in LUGConference 2006, Karsten Gerloff at TACD.  Read...

2006-03-08
Topics: Gareth Bowker joins General Assembly of FSFE, Free Knowledge Foundation associates with FSFE, UN Consultations on Internet Governance Forum (IGF), UN WIPO: Provisional Committee on a Development Agenda (PCDA), FSFE's office moves to Düsseldorf, Second Fellowship meeting in Berlin, Microsoft antitrust case: 2 million EUR per day, FSFE at FOSDEM, FSFE organises SWPAT roundtable in Brussels, Fellowship: Get a 3 month LWN subscription and win a notebook!.  Read...

2006-02-08
Topics: Fellowship meetings in Vienna and Berlin, Discussion about Free Software in Austrian schools started, First draft of GPLv3 presented, Microsoft still trying to avoid competition.  Read...

2006-01-09
Topics: Celebrating the 20th newsletter, Georg Greve at LACFREE in Recife in Brazil, Henrik Sandklef at Chalmers University in Gothenburg, Karsten Gerloff at the 22nd CCC in Berlin, Voicing security concerns against personal pressure, Free Software energy in Northern Ireland.  Read...

2005-12-08
Topics: First Austrian Fellowship meeting, Tweakfest in Zürich, UN World Summit on Information Society, LinuxWorld Expo in Frankfurt/Main, Seminar in Dublin about preventing software patentability, Jornadas Regionales de Software Libre in Rosario (Argentinia), LinuxDay in Italy, Removal of Free Software from WSIS "Vienna Conclusions", Welcoming the Free Software Foundation Latin America.  Read...

2005-11-07
Topics: Fellowship portal migrated to eZ publish, Joint Statement of FSFE and FSF Latin America to WIPO GA, WSIS workshop on internet governance and human rights, Workshop about Free Software in Austrian schools, Internet Hungary 2005, Valtellinux in Caiolo (Italy), Internetdagarna in Stockholm (Sweden), FSFE's political message in Ireland, Georg Greve in Brazil, Real Networks leaves antitrust EU case, Microsoft's new "shared source" licenses.  Read...

2005-10-09
Topics: IPRED2 - the new attack against freedom, Stichting NLnet donate 150,000 EUR to support GPLv3 activities, Alessandro Rubini in Slovenia, Stefano Maffulli at the OpenOffice.org Conference in Slovenia.  Read...

2005-09-05
Topics: Heading towards the GPLv3, Karsten Gerloff at the ATTAC Germany summer academy, AFFS General Meeting, Improving the infrastructure.  Read...

2005-08-06
Topics: European Parliament rejects software patent directive, Svenska Linuxföreningen's yearly meeting, Summer School on Libre Software in Castellón, Jornades de Programari Lliure in Vilanova i la Geltrú, Third inter-sessional WIPO meeting in Geneve, FSFE at What The Hack, Expanding the network of Free Software organisations.  Read...

2005-07-08
Topics: WSIS/WSA Contributory Conference in Vienna, Austria, Round table in Venice, Italy, Podium discussion about software patents in Kiel, Germany, ChaosControl conference in Vienna, Austria, WIPO meeting in Geneve, Switzerland, GNU/Linuxtag in Karlsruhe, Germany, Karlsruhe Memorandum on software patents, Europython in Göteborg, Sweden, 1ere Conference Nationale de Logiciels Libres, Aleppo, Syria, Lobbying against software patents, Karsten Gerloff finished internship with FSFE.  Read...

2005-06-07
Topics: General Assembly in Vienna, Austria, Access to Knowledge (A2K) meeting in London, UK, Romanian discussion mailing lists, LinuxWorldExpo in Milano, Italy, Linuxwochen Wien, Vienna, Austria, Software patent conference in Udine, Italy, Alessandro Rubini in Bologna, FSFE very active in Brussels, Freedom Party in Berne, Switzerland, FSFE looks for new intern.  Read...

2005-05-05
Subjekte: Ciaran O'Riordan punësohet me kohë të plotë për FSFE-në, IFSO bëhet anëtar shok, WIPO IIM mbi "Planin e Zhvillimit", Zyrë e FSFE-së në Hamburg, Fillon dërgimi i Fellowship SmartCard-ve, Mbrëmje Lirie në Milano, Mësime për Bankën Botërore, FSF Latin America në rrugë e sipër, Konferencë e Nordic University Computer Club në Suedi, Alessandro Rubini mban një fjalë në Universitetin e Leçes, Faqet Web të përkthyera në 14 gjuhë.  Read...

2005-04-07
Topics: Henrik Sandklef becomes a member of the FSFE association, Fellowship a big success, Karsten Gerloff begins internship with FSFE, Freedom Party in Berlin, Free Software Workshop in Damascus, Conference on Free Software in Istanbul, Free Software Conference in Sarajevo, Linuxforum in Copenhagen, Microsoft trial getting increased public attention, Georg Greve visits FSF in Boston.  Read...

2005-03-06
Topics: Fellowship of FSFE announced, Comments on WSIS/WGIG papers, Wilhelm Tux hits the apple, Software patents: the battle continues..., Microsoft tries to bypass European Court decision.  Read...

2005-02-07
Topics: FSFE in Dublin, FSFE at World Social Forum (WSF), HP donates two servers, Continued tour through Italy, Activities against software patents.  Read...

2005-01-08
Topics: Poland disapproves software patent directive in EU Council, First victory for EU and FSFE in Microsoft trial, FSFE Chapter Italy meets the Italian audience, Chapter Italy awarded Prof. Stefano Rodotà, Other public appearances.  Read...

2004-12-05
Topics: FSFE stands firm in Microsoft case, FSFE gains observer status at the WIPO, Intensifying world wide co-operation, Two FSFE members attending SFScon, Other public appearances.  Read...

2004-11-06
Topics: From WIPO to WIWO, Via Libre becoming associate organisation, FSFE at the LWE in Frankfurt, Other public appearances, FSFE watches the Municipality of Pavia, Italian system integrator, Engineering, chooses GNU GPL, Donations via PayPal.  Read...

2004-10-06
Topics: FSFE self-conception, Is Microsoft happy that the FSFE is included in their appeals process?, FSFE intervenes at the European Court, FSFE at the Ars Electronica, GNU/Linux World Expo in Milan, Italy, FSFE at the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Spanish press release mailing list now available.  Read...

2004-09-06
Topics: Announcing Wilhelm Tux as a new associate organisation, Software patents discussion, Donating to the FSFE in the United Kingdom, Speech at the KDE Community World Summit.  Read...

2004-08-06
Topics: FSFE supporting European Commission in their case against Microsoft, Widely noticed interview in "Die Zeit", Writing new licenses often counterproductive, RSS feeds for FSFE news and events available, FSFE supports the declaration of Caceres, Investigations on the impact of Free Software on companies.  Read...

2004-07-06
Topics: Georg Greve in South America, Wizards of OS, Firenze Tecnologia becomes Patron of FSF Europe, Sources-switch, the Italian coordination effort of communities, Introducing Matthias Kirschner, GNU/Linuxtag in Karlsruhe, Strengthening the global Free Software network, Demonstration against software patents, Introducing the translators team, Fundraising campaign.  Read...

2004-06-08
Topics: introducing the FSFE newsletter, EU Council decision on software patents directive, AGNULA, welcoming FSFE press speaker Joachim Jakobs, Georg Greve in South America, protecting Free Software from over regulation, other important public appearances.  Read...