Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Buletin

Buletini i FSFE-së - maj 2016

më  

Me licencimin FRAND, BE-ja vë në rrezik synimet e veta mbi standardizimin

Si pjesë e strategjisë për Treg të Përbashkët Dixhital, Komisioni Europian ka botuar një material rreth përparësive në standardizimin TIK si një nga faktorët kyçë në ekonominë dixhitale. FSFE-ja mirëpret frymën e përgjithshme të trajtimit të shpërfaqur në material në favor të standardeve më të hapura dhe përfshirjes më të gjerë të bashkësive të Software-it të Lirë në proceset e standardizimit.

Megjithatë, dokumentit i mungon kuptimi i saktë i kushteve të licencimit në patenta thelbësore për standardet, çka do të mundësonte përfshirjen e Software-it të Lirë në proceset e vënies së standardeve. Në mënyrë të veçantë, FSFE-ja shpreh shqetësimin e saj lidhur me promovimin e kushteve të licencimit të ashtuquajtur "të paanshëm, të arsyeshëm, dhe jodiskriminues (FRAND) të cilat në praktikë janë të papërputhshme me Software-in e Lirë. Në këtë mënyrë, dokumenti vë në rrezik krejt përpjekjet e bëra nga Komisioni Europian për integrimin e bashkësive të Software-it të Lirë në standardizim.

Komisioni Europian vs Google Android

Më 20 prill, Komisioni Europian parashtroi akuzat e veta lidhur me praktika biznesi të kompanisë Google për sa i përket sistemit operativ Android. Sipas Komisionit, Google po abuzon me pozicionin e vet zotërues të tregut duke parainstaluar dhe vënë si parazgjedhje aplikacionet Google Search, Google Play Store dhe Google Chrome në shumicën e pajisjeve Android të shitura në Europë. Këto praktika u zënë rrugën e hyrjes në treg motorëve konkurrentë të kërkimit.

FSFE-ja ka shprehu edhe më parë shqetësimet e veta lidhur me ankesën kundër shpërndarjes falas të Android-it që i është parashtruar Komisionit Europian nga një koalicion i disa mundësuesve të shërbimeve në internet, të cilët pretendonin që kjo praktikë është e dëmshme për konkurrencën. Ne u shprehëm kundër ankesës, ngaqë ajo minon krejt thelbin e licencimit të Software-it të Lirë, dhe gëzohemi teksa shohim që Komisioni në çështjen e vet antitrust kundër kompanisë Google, e hodhi poshtë atë ankesë.

Nga bashkësia

Ç’kemi bërë tjetër?

Hidhuni Në Veprim

Nga 2 – 4 shtator, 2016, do të zhvillohet takimi i parë i përgjithshëm i FSFE-së, një veprimtari kushtuar bashkësisë sonë. Për ta bërë të veçantë dhe tërheqës për këdo, kemi lëshuar javën e shkuar një Thirrje për Pjesëmarrje për krejt anëtarët tanë shok dhe te listat tona të postimeve. Përfitoni nga rasti dhe bëhuni pjesë e veprimtarisë kryesore të FSFE-së për 2016, duke u bërë një folës ose vullnetar, duke organizuar një praktikë ose veprimtari tjetër.

Lajme të mira nga Software-i i Lirë

Ministria e Financës dhe Administratave Publike në Spanjëbotoi zgjidhjen e saj, të bazuar në web, për arkivimin e kartelave elektronike nën licencë Software-i të Lirë. As Franca s’mbete prapa dhe së fundi botoi kodin burim të përllogaritësin fiskal të përdorur nga administrata fiskale frënge në llogaritjen e taksave mbi të ardhura për individët në Francë, si rrjedhojë e një çështjeje gjyqësore në gjykatën administrative të Parisit që arriti në përfundimin se kodi burim i një software-i të shkruar nga dhe për autoritetet publike duhet konsideruar si informacion publik që mund të përdoret lirisht.

Falënderime për krejt vullnetarët , anëtarët shok dhe korporatat dhuruese që bëjnë të mundur punën tonë,

redaktorët tuaj Polina Malaja dhe Erik Albers, FSFE