Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - Mei 2016

op  

EU bedreigt haar standaardisatie-doelen met FRAND-licentiëring

De Europese Commissie heeft, als deel van haar digitale interne marktstrategie, de communicatie over prioriteiten in ICT-standaardisatie gepubliceerd als één van de cruciale factoren in de digitale economie. FSFE verwelkomt de algehele aanpak van de communicatie in het voordeel van meer open standaarden en een grotere rol van Vrije Software-gemeenschappen in het standaardisatieproces.

In het document ontbreekt echter een juist begrip van de licentiëringsvoorwaarden van standaard-essentiële patenten om Vrije Software op te nemen in processen die de standaarden vaststellen. FSFE uit haar bezorgdheid in het bijzonder ten aanzien van de promotie van zogenoemde "eerlijke, redelijke en niet-discriminerende" ("fair, reasonable, and non-discriminatory" ofwel FRAND)-licentiëringstermen die in de praktijk incompatibel zijn met Vrije Software. Op deze manier bedreigt het document iedere inspanning die is vastgesteld door de Europese Commissie om Vrije Software-gemeenschappen te integreren in standaardisatie.

Europese Commissie versus Google Android

Op 20 april 20 vatte de Europese Commissie haar aanklachten samen ten aanzien van Google's bedrijfsmatige praktijken in verband met het Android-besturingssysteem. Volgens de Commissie misbruikt Google haar dominante marktpositie door het vooraf installeren en het als standaard instellen van Google Search, Google Play Store en Google Chrome op de meeste Android-toestellen die in Europe worden verkocht. Deze praktijken sluiten de toegang voor concurrerende zoekmachines af om toegang tot de markt te verkrijgen.

FSFE heeft eerder haar bezwaren geuit ten aanzien van de claim tegen de kosteloze distributie van Android die is geuit richting de Europese Commissie door een coalitie van online dienstverleners. Zij claimden dat deze praktijk schadelijk is voor competitie. We argumenteerden tegen die claim omdat zij de gehele essentie van Vrije Software-licentiëring ondermijnd. Het doet ons plezier dat de Commissie geen aandacht schonk aan die claim in haar antimededingingszaak tegen Google.

Uit de gemeenschap

Wat hebben we verder gedaan?

Onderneem actie

Van 2 tot en met 4 september 2016 zal de eerste FSFE-top plaatsvinden. Dit evenement is toegewijd aan onze gemeenschap. Om er een unieke en aantrekkelijke ervaring voor iedereen van te maken verstuurden we vorige week een Oproep voor deelname aan alle Fellows en aan onze e-maillijsten. Maak gebruik van deze kans door deel uit te maken van FSFE's belangrijkste evenement in 2016: word een spreker of vrijwilliger, of organiseer een workshop of een ander evenement.

Goed Vrije Software-nieuws

Het Spaanse ministerie van Financiën en Publieke Overheden publiceerde haar web-gebaseerde oplossing voor het archiveren van elektronische bestanden onder een Vrije Software-licentie.. Frankrijk loopt ook niet achter en publiceerde de broncode van de fiscale rekenmachine die wordt gebruikt door de Franse belastingdienst om de inkomstenbelasting van personen in Frankrijk mee te berekenen. Dit als gevolg van een juridische zaak in een rechtbank in Parijs waarvan de conclusie was dat broncode van software die geschreven is voor en door publieke autoriteiten beschouwd kan worden als publieke informatie die vrij toegankelijk kan zijn.

Met dank aan alle vrijwilligers , Fellows en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Polina Malaja en Erik Albers, FSFE