We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Buletin

Buletini i FSFE-së - Mars 2017

më  

Kronika e LiMux-it

Në shkurt, lajmet mbi LiMux-in tronditën botën. LiMux, një projekt i zhvilluar nga bashkia e Mynihut dhe i përfunduar më 2013-n, përbën një nga shembujt më të shkëlqyer për administratë të pavarur nga tregtuesit, të bazuar në Software të Lirë; gjatë fazës së ekzekutimit, u migruan nën Software të Lirë 15 mijë kompjutera dhe kompjutera portativë të përdorur nga administrata publike.

Me një lëvizje të papandehur, një koalicion partish depozituan në këshillin bashkiak një mocion me një kohë minimale përgjigjeje, për të kërkuar rrëzimin e projektit dhe rikthimin në zgjidhje pronësore.

Përgjigja nga bashkësia qe e menjëhershme dhe e jashtëzakonshme. Zv.bashkërenduesi i FSFE-së për Gjermaninë, Björn Schießle, përshkruan se ç’ndodhi në vijim. U formua një koalicion ad-hoc, i përbërë nga FSFE-ja, The Document Foundation, KDE dhe OSBA, që grumbulloi pyetje rreth mocionit dhe proceseve të lidhura me të. Përpara seancës publike u kontaktuan anëtarë të këshillit bashkiak, dhe përkrahësit e FSFE-së në Gjermani dhe Austri u ftuan të angazhohen duke kontaktuar politikanët lidhur me problemin. Veç tërë kësaj, u bë e mundur një mbulim nga media në shumë gjuhë.

Gjatë seancës publike, palët pjesëmarrëse cituan disa nga pyetjet tona, dhe pranuan se kurrë më parë nuk kishin parë kaq interes nga publiku. Ajo që u arrit nga seanca qe një mocion i modifikuar i miratuar më 15 shkurt, me të cilin i kërkohet administratës të propozojë një strategji për unifikimin e pjesës klient të arkitekturës TI të bashkisë deri më 2020-n, të ngritur mbi një platformë pronësore që duhet krijuar dhe që garanton përputhshmëri maksimale me zgjidhjet ekzistuese.

FSFE-ja nuk pretendon se LiMux-i kish zgjidhur krejt problemet. Megjithatë, ne i qëndrojmë idesë se shumica e këtyre problemeve janë të natyrës organizative, dhe si të tillë duhet trajtuar ndaras nga ana teknike. Infrastruktura publike duhet të mbetet e pavarur nga tregtues software-i, dhe të investohet në pasuri të përbashkët, gjë që e ofron Software-i i Lirë.


Ndihmonani të fuqizohemi dhe të arrijmë diçka gjatë 2017-s https://fsfe.org/join


Ç’kemi bërë tjetër? Brenda dhe Jashtë FSFE-së

Aktivizohuni

Kemi ende mundësi të pranojmë studentë për praktikantë për 2017-n. Nëse jeni duke studiuar dhe ju duhet të bëni një praktikë si pjesë e studimeve tuaja, ose nëse s’jeni diplomuar ende dhe dëshironi të kryeni një praktikë vullnetare, mund të aplikoni tani.

Ndihmonani të përmirësojmë buletinin tonë

Nëse shihni lajme që mendoni se do të duhej t’i paraqitnim, na i dërgoni. Nëse doni të na jepni mendimet tuaja, na i dërgoni. Adresa është gjithmonë newsletter@fsfe.org. Presim t’ju dëgjojmë!

Falënderojmë krejt vullnetarët, përkrahësit dhe dhuruesit që bëjnë të mundur punën tonë.

redaktorët tuaj Olga Gkotsopoulou dhe Jonas Öberg FSFE


Ndihmonani të fuqizohemi dhe të arrijmë diçka gjatë 2017-s https://fsfe.org/join