We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - maart 2017

op  

De LiMux-kronieken

In februari kwam het nieuws over LiMux als een schok. LiMux, een project van de gemeente München dat is afgerond in 2013, geldt als een van de mooiste voorbeelden van een verkoper-neutrale overheid gebaseerd op Vrije Software. Tijdens de invoeringsfase werden 15.000 overheids-pc's en -laptops gemigreerd naar Vrije Software.

In een verrassende beweging diende een partijcoalititie een motie in bij de gemeenteraad waarin werd gevraagd om het project af te schaffen en terug te keren naar propriëtaire oplossingen.

Het antwoord door de gemeenschap was direct en enorm. FSFE's vice-coördinator voor Duitsland, Björn Schießle, beschrijft wat er gebeurde. De FSFE, de Document Foundation, KDE en OSBA formeerden een ad-hoc coalitie die vragen rond de motie en daaraan gerelateerde processen verzamelde. Voor de publieke hoorzitting werd contact gezocht met leden van de gemeenteraad en FSFE-supporters in Duitsland en Oostenrijk werden uitgenodigd om zich te engageren door over dit onderwerp contact op te nemen met politici. Daarnaast werd er in verschillende talen aandacht in de media gegenereerd.

Tijdens de publieke hoorzitting citeerden enkele partijen enkele van onze vragen en gaven zij toe dat zij nog nooit zoveel input uit het publiek hadden ontvangen. Het resultaat van de hoorzitting was een gewijzigde motie die werd aangenomen op 15 februari. Daarin wordt de overheid opgeroepen om te komen met een voorstel voor een strategie voor de eenmaking van de client-side IT-architectuur van de stad voor het einde van 2020, bouwend op en nog te ontwikkelen propriëtaire client en waarbij maximale compabiliteit wordt gegarandeerd met de bestaande oplossingen.

De FSFE beweert niet dat LiMux alle problemen heeft opgelost. Desondanks beweren we dat deze problemen in de meeste gevallen van organisatorische aard zijn en als zodanig van de technische kant losgemaakt moet worden. Publieke infrastructuur moet onafhankelijk blijven van afzonderlijke software-verkopers, en investeren in gemeenschappelijke goederen die worden geleverd door Vrije Software.


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Word actief

We kunnen voor 2017 nog steeds extra student-stagiairs aannemen. Als u op dit moment studeert en het voor u een vereiste is om als deel van uw opleiding een stage te lopen of als u nog niet bent afgestudeerd en vrijwillig stage wil lopen dan zou u nu moeten solliciteren.

Help ons om onze nieuwsbrief te verbeteren

Heeft u nieuws gezien dat aan de nieuwsbrief toegevoegd zou kunnen worden, stuur het dan aan ons door. Als u uw ideeën zou willen delen, stuur ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers, supporters en zakelijke donoren die ons werk mogelijk maken,

uw eindredacteuren Erik Albers, Olga Gkotsopoulou en Jonas Öberg, FSFE


Help ons groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join