Since 2001 the FSFE has been enhancing users' rights by abolishing barriers for software freedom. For 20 years we have been helping individuals and organisations to understand how Free Software contributes to freedom, transparency, and self-determination.

For the next two decades we need your help. We want everyone to be able to control their technology. Free Software and its freedoms to use, study, share, and improve are the key to that goal.

Buletin

Buletini i FSFE-së - qershor 2017

më  

Platforma e re Europiane e Ndërveprueshmërisë i nxit administratat publike të përdorin Software-in e Lirë dhe të kontribuojnë në të

Pas një raundi konsultimesh publike vitin e shkuar, Platforma e 're' Europiane e Ndërveprueshmërisë (PEN) u botua më në fund në mars të 2017-s. Në një vijë me përgjigjet tona në konsultimin publik, dhe me përgjigjet e përgjithshme nga qytetarë dhe biznese që kërkonin më tepër Software të Lirë brenda e-shërbimeve publike, PEN-a e rishikuar përfshin një rekomandim për administrata publike në Europë të garantojnë për Software-in e Lirë të drejta të barabarta kandidimi dhe të demonstrojnë interesim aktiv dhe të paanshëm mbi përdorimin e Software-it të Lirë, kur ofrohen e-shërbime.

Veç kësaj, PEN-a e re i nxit administratat publike jo vetëm të përdorin Software-in e Lirë, por "kurdo qoftë e mundshme të kontribuojnë te bashkësitë përkatëse të zhvillimit". Ky është një përmirësim domethënës në krahasim me PEN v.2 të mëparshëm, dhe me pranim shprehimisht të Software-it të Lirë si thelbësor në garantimin e një ndërveprueshmërie më të mirë. Ajo çka lë për të dëshiruar është që, në ngjashmëri me frymën e "ICT Përparësi Standardizimi për Tregun e Përbashkët Dixhital", PEN-a e re, për fat të keq nuk merret mjaftueshëm me pengesat që të ashtuquajturat kushte "të paanshme, të arsyeshme, jo diskriminuese" (FRAND) licencimi krijojnë për Software-in e Lirë. Duke e bazuar në FRAND politikën e vet të licencimit sipas Standardesh të Hapura, PEN-a për fa të keq nuk u lejon projekteve Software të Lirë të marrin pjesë me ofrim shërbimesh të tyret në administrata publike.

Për më tepër kuadër rreth kësaj teme lexoni artikullin tonë "Pse FRAND është i dëmshëm për Software-in e Lirë?"


Na ndihmoni të fuqizohemi dhe të sjellim një ndryshim gjatë 2017-s https://fsfe.org/join/nl2017-06


Ç’kemi bërë tjetër? Brenda dhe Jashtë FSFE-së

Ndihmonani të përmirësojmë buletinin tonë

Nëse shihni lajme që mendoni se duhen përfshirë këtu, na i dërgoni. Nëse doni të ndani me ne mendime, na i dërgoni. Si gjithmonë, adresa është newsletter@fsfe.org. Presim lajme nga ju!

Falënderime për krejt vullnetarët, përkrahësit dhe dhuruesit që bëjnë të mundur punën tonë.

Redaktorët tuaj,
Erik Albers dhe Polina Malaja