We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

Nieuwsbrief

FSFE Nieuwsbrief - juni 2017

op  

Nieuw Europees interoperabiliteitsraamwerk dringt er bij overheden op aan om Vrije Software te gebruiken en eraan bij te dragen

Na de openbare consultatieronde van vorig jaar werd het 'nieuwe' Europese interoperabiliteitsraamwerk (EIF) uiteindelijk gepubliceerd in maart 2017. Overeenkomstig met onze antwoorden aan de openbare consultatie en met de algemene antwoorden van burgers en bedrijven die vroegen om meer Vrije Software binnen openbare elektronische diensten bevat de herziene EIF een aanbeveling voor overheden in heel Europa om "een eerlijk speelveld voor Vrije Software zeker te stellen en een actieve en eerlijke overweging van het gebruik van Vrije Software te laten zien" bij het aanbieden van elektronische diensten.

Daarbij dringt de nieuwe EIF er bij overheden op aan om niet alleen Vrije Software te gebruiken maar ook "wanneer mogelijk bij te dragen aan de relevante ontwikkelaarsgemeenschappen". Dit is een belangrijke verbetering in vergelijking met de vorige EIF v.2 en een expliciete erkenning van Vrije Software als zijnde essentieel vaar het zekerstellen van betere interoperabiliteit. Nadeel is dat, en vergelijkbaar met de communicatie over "ICT standaardisatie-prioriteiten voor de digitale interne markt", de nieuwe EIF helaas niet voldoende antwoord biedt op de obstakels die zogenaamde "eerlijke, redelijke en niet-discriminerende" ("fair, reasonable, and non-discriminatory", FRAND) licentie-termen creëren voor Vrije Software. Door het licentiebeleid van Open Standaarden te baseren op FRAND staat de EIF helaas niet toe dat Vrije Software-projecten kunnen deelnemen aan het aanbieden van hun diensten aan overheden.

Lees voor meer achtergronden over dit onderwerp ons artikel "Waarom is FRAND slecht voor Vrije Software?"


Help ons te groeien en een verschil te maken in 2017 https://fsfe.org/join/nl2017-06


Wat hebben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE

Help ons bij het verbeteren van onze nieuwsbrief

Als u nieuws ziet waarvan u denkt dat het zou kunnen worden toegevoegd, verzend het dan aan ons. Als u ideeën wilt delen, verzend ze dan aan ons. Het adres is, zoals altijd, newsletter@fsfe.org. We kijken ernaar uit om van u te horen!

Met dank aan alle vrijwilligers, supporters en donoren ie ons werk mogelijk maken.

Uw eindredacteuren,
Erik Albers en Polina Malaja