Thanks to your contribution, our "What is Free Software" video is now available in Albanian, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Portuguese, Spanish and Swedish! You can find them all at media.fsfe.org.

Buletin

Buletini i FSFE-së - maj 2015

Shkruar nga  më  

Një plan i fshehtë veprimi për Software të Lirë nga Komisioni Europian

Komisioni Europian ka botuar një version të ri të strategjisë së vet mbi përdorimin e brendshëm të Software-it të Lirë. FSFE-ja e ndihmoi Komisionin me të dhëna gjatë fazës së përditësimit dhe, teksa strategjia është në përgjithësi e ngjashme me versionin e mëparshëm, ka disa përmirësime.

Ndryshe nga versionet e mëparshëm, këtë herë strategjia shoqërohet nga një plan veprimi që synon vënien e tij në zbatim. Megjithatë, plani i veprimit nuk është publik, ndaj s’është e mundur të ndiqen përparimet e Komisionit në synimet e veta. Do ta mirëprisnim botimin e planit të vet të veprimeve nga ana e Komisionit.

Interpretime ligjesh që kufizojnë Software-in e Lirë në Zvicër

Synimi i FSFE-së është që software-i i zhvilluar me para taksash duhet të hidhet në qarkullim si Software i Lirë. Duke u bërë kjo, administrata publike do të forconte dhe stimulonte një treg të paanshëm TI-je.

Por në Zvicër hëpërhë ka paqartësi lidhur me zhvillimin dhe hedhjen në qarkullim të Software-it të Lirë nga kontraktorë publikë. Paqartësitë ridolën në pah pas zhvillimit dhe hedhjes në qarkullim të software-it “OpenJusticia” nga Gjykata e Lartë Federale Zvicerane. Këshilli federal tani dëshiron të shqyrtohet nëse botimi i Software-it të Lirë nga administrata federale mund të lejohet shprehimisht. FSFE-ja kërkon të sqarohet çështja, në mënyrë që software-i i financuar nga publiku të mund të hidhet në qarkullim ligjërisht dhe pa dykuptimësi si Software i Lirë.

63 veprimtari anembanë botës për Standardet e Hapura

Edhe këtë vit, vullnetarë nga e gjithë bota, të përkrahur nga organizma ndërkombëtare, si dhe nga politikanë dhe shërbime publike iu përgjigjën kërkesës sonë për liri të dokumenteve. Për Ditën mbarëbotërore të Lirisë së Dokumenteve u zhvilluar 63 veprimtari vendore në 31 vende në 4 kontinente. Lexoni raportin tonë për 2015-n që të njiheni me veprimtaritë politike, karikaturat dhe ilustrimet e reja, dhe hidhuni një sy fotove nga veprimtaritë, përfshi ato të tortave të shijshme DFD.

Diçka krejtësisht tjetër

Aktivizohuni: Kontrolloni reklamat e mbetura për software jo të lirë

Po bëjmë gati fushatën PDFreaders, dhe na duhet ndihma juaj që të matim suksesin e saj.

E nisur më 2009, qëllimi i FSFE-së qe të çliroheshim nga reklamat për lexues pronësorë PDF-sh. U përqendruam në sajte administratash publike, dhe mjaft vetë na ndihmuar të grumbullojmë të dhëna kontaktesh për më shumë se 2000 sajte publikë që i bënin reklamë software-it jo të lirë. Mjaft vetë na ndihmuan të lidhemi me administrata publike, qeveri të ndryshme u vunë në dijeni të problemit dhe botuan udhëzime. Deri sot dimë që 772 raste nga 2110 u ndreqën, që përbën një shkallë suksesi 36%.

Por për shumicën e vendeve nuk e kemi kontrolluar gjendjen këtu e disa muaj. Ndaj na duhet ndihma juaj për një raund përfundimtar. Kërkojmë vullnetarë që mund të na ndihmojnë të kontrollojmë sajte në gjuhë origjinale, duke ndjekur hap pas hapi udhërrëfyesin e dhënë në fund të postimit përkatës.

Faleminderit krejt vullnetarëve, anëtarëve shok dhe korporatave dhuruese që bëjnë të mundur punën tonë,
Matthias Kirschner - FSFE