News

Këshilli Federal Zviceran sheh mundësinë e sigurisë ligjore për hedhjen në qarkullim të Software-it të Lirë

më:

Sot për sot, në Zvicër, ka paqartësi lidhur me zhvillimin dhe hedhjen në qarkullim të Software-i të Lirë nga ana e kontraktuesve publikë. Këtë çështje e solli sërish në pah zhvillimi i software-it OpenJustitia nga Gjykata e Lartë Federale Zvicerane. Këshilli federal tani dëshiron të shqyrtojë nëse mund të lejohet shprehimisht botimi i Software-it të Lirë nga administrata federale. Free Software Foundation Europe kërkon që kjo çështje të qartësohet, në mënyrë që software-i i financuar me para publike të hidhet në qarkullim ligjërisht dhe prerë, si Software i Lirë.

Në dhjetor të 2014-s, grupi parlamentar Parldigi - Digital Sustainability parashtroi një propozim (në gjermanisht) me titullin "Si të lejohet shprehimisht hedhja në qarkullim e software-it me burim të hapët [/Software-it të Lirë] nga administrata federale?" Në të, i sugjerohet këshillit federal të shqyrtojë nëse duhet ndryshuar ligji i planifikimit buxhetor që të lejojë shprehimisht hedhjen në qarkullim të kodit burim nga qeveria federale, dhe, në qoftë e nevojshme, të rekomandojë përshtatje të mundshme që ndihmojnë strategjinë e administratës federale për Software-in e Lirë.

Në 25 shkurt 2015, Këshilli Federal Zviceran pranoi që propozimi do të merret në shqyrtim.

"Është e rëndësishme që Këshilli Federal Zviceran të merret me këtë temë," u shpreh Marcus Möller i ekipit zviceran të FSFE-së. "Shpresojmë që qartësia ligjore mbi zhvillimin e Software-it të Lirë nga kontraktues publikë të vihet në jetë sa më shpejt që të jetë e mundur."

FSFE-ja Zvicër tërheq vëmendjen (në gjermanisht) ndaj mungesës së kuadrit ligjor që duhet krijuar sa më shpejt që të mundet, në mënyrë që software-i -- ai i zhvilluar me paranë publike -- të mund të hidhet në qarkullim si Software i Lirë. Edhe pas arritjes së kësaj, institucionet publike nuk duhet të vendosen vetë në rolin e kontraktuesit për zhvillim Software-i të Lirë, çka do të shpinte në deformim të tregut. Në të kundërtën, nga perspektiva e FSFE-së, mbulimi i zhvillimit të software-it nga licenca të Lirë e forcon dhe e stimulon tregun.