Nieuws

Zwitserse Bondsraad overweegt juridische steun voor publicatie van Vrije Software

op:

Er is op dit moment veel onzekerheid in Zwitserland ten aanzien van de ontwikkeling en de publicatie van Vrije Software door publieke aanbesteders. De aanleiding hiervoor was de ontwikkeling en publicatie van de software OpenJustitia door het Zwitserse Federale Hooggerechtshof. De Bondsraad wil nu onderzoeken of de publicatie van Vrije Software door de federale overheid expliciet kan worden toegestaan. De Free Software Foundation Europe eist een duidelijke uitleg zodat publiek gefinancierde software zonder ambiguïteit juridisch kan worden gepubliceerd als Vrije Software.

In december 2014 diende de parlementaire groep Parldigi - Digital Sustainability een voorstel in (Duits) met als titel "Hoe kan de publicatie van open bron software [/Free Software] door de federale overheid expliciet worden toegestaan?" Hierin wordt de Bondsraad geïnstrueerd om te onderzoeken of de budgetplanwet snel moet worden aangepast zodat expliciet de publicatie van broncode door de federale overheid wordt toegestaan en, als dat nodig is, suggereert het geschikte aanpassingen om de Vrije Software-strategie van de federale overheid te faciliteren.

Op 5 februari 2015 bevestigde de Zwitserse Bondsraad dat het voorstel zal worden onderzocht.

"Het is belangrijk dat de Zwitserse Bondsraad dit onderwerp oppakt", zegt Marcus Möller van het Zwitserse team van de FSFE. "We hopen dat de juridische zekerheid voor de ontwikkeling van Vrije Software door publieke aanbesteders zo snel mogelijk zal ingaan."

De FSFE Zwitzerland roept op (in het Duits) het ontbrekende juridische raamwerk zo snel mogelijk te creëren zodat software - ontwikkeld met publiek geld - kan worden gepubliceerd als Vrije Software". Zelfs dan zouden publieke instituten zelf geen aanbesteders van Vrije Software-ontwikkeling moeten worden, aangezien dit zou leiden tot marktverstoring. Vanuit het perspectief van de FSFE daarentegen, wordt de markt versterkt en gestimuleerd door het uitbrengen van software-ontwikkeling onder vrije licenties.