SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

FSFE - Έσοδα και Έξοδα 2006

Έσοδα   EUR
Δωρεές [1]
Κέντρο [2] 27,738.20
Μεταβιβάσεις από Παράρτημα Γερμανίας [3] 55,000.00
Μεταβιβάσεις από Παράρτημα Ιταλίας [4] 2,652.95
Προγράμματα [5] 87,536.00
Εισπραχθείσες οφειλές της Κοινότητας 57,841.29
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 9,406.65
Σύνολο 240,175.09
Έξοδα EUR
Αμοιβές προσωπικού [6] 156,194.00
Έξοδα μετακίνησης [7] 31,603.57
Αναλώσιμα γραφείου 3,511.92
Έξοδα εκπροσώπησης 1,502.04
Μισθώματα 13,442.43
Μεταφορικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα 2,966.50
Διοικητικά έξοδα [8] 384.36
Έξοδα από αγορές εμπορευμάτων 6,706.48
Άλλα έξοδα 6,948.59
Σύνολο 223,259.89

[1] Ένας κατάλογος με όλους τους δωροθέτες του FSFE, που δεν επιθυμούν ανωνυμία, είναι διαθέσιμος στη σελίδα ThankGNUs.

[2] Για δωρεές απευθείας στον κύριο οργανισμό του FSFE (δείτε "Κέντρο")· συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) από χώρες χωρίς επίσημο Παράρτημα.

[3] Για δωρεές στο FSFE μέσω του Γερμανικού παραρτήματος.

[4] Για δωρεές στο FSFE μέσω του Ιταλικού παραρτήματος

[5] Εξωτερική χρηματοδότηση για τα προγράμματα SELF, FTF και την GPLv3.

[6] Έμμισθο προσωπικό: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciarán O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Alexander Finkenberger (βοηθός), Giacomo Poderi (βοηθός), Maria Luisa Carli (βοηθός).

[7] Περιλαμβάνεται απόδοση εξόδων μετακίνησης και διαμονής για το συνέδριο της GPLv3 στη Βαρκελώνη.

[8] Τραπεζικά έξοδα και αποζημίωση συμβούλου φορολογίας