FSFE - Inkomsten en uitgaven 2006

Inkomsten   EUR
Donaties [1]
Hub [2] 27,738.20
Overdracht van Duitse afdeling [3] 55,000.00
Overdracht van Italiaanse afdeling [4] 2,652.95
Projecten [5] 87,536.00
Fellowship lidgelden 57,841.29
Verkoop goederen 9,406.65
Totaal 240,175.09
Uitgaven EUR
Personeel [6] 156,194.00
Reiskosten [7] 31,603.57
Kantoormaterialen 3,511.92
Representatie 1,502.04
Huur 13,442.43
Post en telefoon 2,966.50
Administratieve onkosten [8] 384.36
Merchandising 6,706.48
Andere kosten 6,948.59
Totaal 223,259.89

[1] Een lijst van de FSFE donoren die niet anoniem wilden blijven, is te bekijken in de ThankGNUs lijst.

[2] Donaties rechtstreeks aan de centrale structuur van de FSFE (zie "Hub"); meestal (maar niet altijd) vanuit landen zonder een eigen afdeling.

[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.

[4] Donaties aan de FSFE via de Italiaanse afdeling

[5] Externe sponsoring voor SELF, FTF en GPLv3.

[6] betaalde mensen: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Alexander Finkenberger (intern), Giacomo Poderi (intern), Maria Luisa Carli (intern).

[7] Waaronder terugbetalingen van de reis- en verblijfskosten voor de sprekers van de GPLv3 conferentie in Barcelona.

[8] Bankkosten, zakenkantoren