Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

Kasstroom

Inkomsten en uitgaven 2017

Inkomsten EUR
Donaties1 198,820.36
Bijdragen van supporters en lidmaatschapscontributies 208,581.31
Betaalde diensten 107,783.06
Fan-artikelen 28,580.78
Rente en winst op wisselkoers 7.22
Totaal inkomen 543,772.73
Uitgaven EUR
Kosten basis-infrastructuur2 142,724.77
Publiek bewustzijn3 116,770.30
Steun gemeenschap 1,641,50
Juridisch werk 83,132.44
Beleidswerk 76.760,25
FOSS4SMEs-project 2.939,16
Fan-artikelen 23,425,66
Totaal uitgaven 447,394.08
Overschot 96,378.65

Voetnoten

  1. Een lijst met alle FSFE-donoren die niet anoniem wilden blijven is beschikbaar op ThankGNUs.
  2. Inclusief personeels- en kantoorkosten voor management en beheer, technische infrastructuur, rekeningen van belastingadviseur en advocaat, bankkosten.
  3. Alle activiteiten van FSFE die publiek bewustzijn van Vrije Software creëren of vergroten, inclusief kramen op markten en andere publieke evenementen, publieke lezingen, informatiemateriaal en het REUSE-project.