Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

FSFE - Inkomsten en Uitgaven 2009

Inkomsten EUR
Donaties 1 107,539.55
Fellowship contributies 76,014,91
EU project fondsen 2 7,352.97
Verkoop artikelen 10,148.28
Rente 484.19
Totaal 201,539.90
Uitgaven EUR
Kosten basisinfrastructuur 3 56,189.68
Publieksvoorlichting 4 68,625.74
Fellowship 26,766.12
Freedom Task Force 66,404.85
Beleidswerkzaamheden 5 32,457.96
STACS project 3,251.95
Kosten van artikelen 10,482.50
Totaal 264,178.80

Voetnoten

  1. Een lijst van alle FSFE donoren die niet anoniem wensen te zijn is beschibaar op de DankGNUs pagina.
  2. voor FSFE's werk aan het STACS project.
  3. Inclusief huur van kantoor, verzendkosten, kantoorartikelen, kantoorpersoneel, technische infrastructuur en kosten van een belastingadviseur en advocaat.
  4. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material .
  5. FSFE's werk in VN organisaties ( WIPO en IGF ), EU niveau ( Software Patenten en IPRED2 ), en in ondersteuning van Open Standaarden .