Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

FSFE - Inkomsten en uitgaven 2008

Inkomsten EUR
Donaties1 245,629.79
Fellowship 68,038.22
Vergoeding voor EU projecten2 29,505.19
Betaling voor geleverde diensten 31,617.05
Verkoop goederen 8,039.15
Interesten 392.04
Totaal 383,221.44
Uitgaven EUR
Kosten basisinfrastructuur3 70,079.18
Kosten technische infrastructuur 8,377.17
Representatiekosten4 12,243.94
Fellowship 23,326.03
Freedom Task Force 80,409.88
Politiek werk5 41,830.14
SELF project 41,234.66
STACS project 17,541.54
Goederen 8,376.65
Totaal 303,419.19

Voetnoten

  1. Een lijst van alle FSFE donateurs die dit openbaar bekend willen maken vindt u via ThankGNUs list.
  2. Voor het werk dat de FSFE verrichtte in het SELF- en het STACSproject.
  3. Onder andere huur kantoren, verzendingskosten, telefoon, kantoormaterialen, kosten personeel en vergoedingen voor boekhouder en advocaat.
  4. Alle activiteiten van de FSFE die de bekendheid en het gebruik van Vrije Software kunnen vergroten. Onder andere standen op beurzen en andere evenementen, toespraken en informatiemateriaal.
  5. FSFE's werk voor de VN (WIPO en IGF), EU niveau (Softwarepatenten en IPRED2) en voor het ondersteunen van Open Standaarden.