We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

STACS: Science, technology and civil societyHet thema van de betrokkenheid van de burgermaatschappij in wetenschappelijk onderzoek krijgt onvoldoende aandacht. De Europese droom om tot een kennismaatschappij te komen vraagt nochtans voor een vroege dialoog tussen wetenschappers, beleidmakers en de burgermaatschappij. Om dit aan te moedigen wil het STACS-project een brug slaan tussen de onderzoekers en de burgers, en projecten voorstellen waaraan in de toekomst gezamenlijk gewerkt kan worden.

Concreet zal het STACS-project de volgende zaken opzetten:

  1. trainingssessies over sociaal interessant wetenschappelijk onderzoek, om zo voldoende kennis op te bouwen in de maatschappij,
  2. workshops om op zoek te gaan naar interessante onderzoeksdomeinen waarbinnen men kan samenwerken, vooral binnen het zevende kaderprogramma van de Europese commissie,
  3. een website, die als platform moet dienen voor de uitwisselingen tussen de gemeenschap en de wetenschappers,
  4. een duidelijke analyse van het Europese onderzoekssysteem en een wederzijds bewustzijn creëren over de maatschappij,
  5. kansen aanbieden aan de leden van het Europees Parlement om zich mee in te zetten voor het promoten van een verhoogde deelname van burgers aan de onderzoeken.

De partners die samenwerken aan dit project zijn Association pour la création d'une Fondation Sciences Citoyennes (coördinatie), European Public Health Alliance, Réseaux Semences Paysannes, Greenpeace UK, DEMOS en Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft uit Frankrijk, België, het VK en Duitsland.

FSFE's bijdrage

De deelname van de FSFE aan het project moet zorgen voor de nodige competenties op het gebied van Vrije Software en aanverwante zaken. We zullen een evenement inrichten om een voldoende grote participatie van de burgermaatschappij te verkrijgen. We zullen ook workshops organiseren waar leden van de burgermaatschappij en onderzoekers samen Vrije Software-projecten kunnen identificeren waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden.

De eerste bijeenkomst voor het vergroten van de participatie, Free Software as a Social Innovation, vond plaats in Londen op 2 november 2007. De workshop Free Software Research and Civil Society vond plaats in Belgrado op 4 december 2007.

Jonas Öberg coördineert de activiteiten van de FSFE voor STACS.