Sinds 2001 heeft de FSFE gebruikersrechten versterkt door drempels voor softwarevrijheid af te breken. We hebben mensen en organisaties 20 jaren lang geholpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.

Voor de komende twee decennia hebben we uw hulp nodig. We willen dat iedereen in staat is om hun technologie zelf te controleren. Vrije Software en haar vrijheden om te gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren zijn de sleutel voor dat doel.

FSFE - Inkomsten en uitgaven 2001

Inkomsten

   
Verkoop fan-artikelen EUR 2,370.06
Donaties [1]  
Hub [2] EUR 12,584.99
Overdracht van Duitse afdeling [3]     EUR 2,300.82
     
Totaal EUR 17,255.87
     
     

Uitgaven

   
Personeel [4] EUR 7,000.00
Representatie [5] EUR 4,449.92
Logement en eten EUR 48.06
Reiskosten EUR 280.07
Uitbesteed werk [6] EUR 314.34
Verzendkosten/Post EUR 270.22
Tijdschriften en boeken EUR 8.00
Juridische uitgaven EUR 115.77
Bankkosten EUR 21.33
     
Totaal EUR 12,507.71

[1] Een lijst van alle FSFE-donoren die niet anoniem wilden blijven is beschikbaar op ThankGNUs lijst.

[2] Donaties rechtstreeks naar de centrale FSFE (zie "Hub"); gewoonlijk (maar niet altijd) van landen zonder eigen afdeling.

[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.

[4] Betaald persoon: Georg Greve

[5] T-Shirts, pins en andere spullen alsmede beursmateriaal en brochures.

[6] werk verricht door externen; bijv. voor het ontwerp van het logo.