FSFE - Inkomsten en uitgaven 2001

Inkomsten

   
Verkoop fan-artikelen EUR 2,370.06
Donaties [1]  
Hub [2] EUR 12,584.99
Overdracht van Duitse afdeling [3]     EUR 2,300.82
     
Totaal EUR 17,255.87
     
     

Uitgaven

   
Personeel [4] EUR 7,000.00
Representatie [5] EUR 4,449.92
Logement en eten EUR 48.06
Reiskosten EUR 280.07
Uitbesteed werk [6] EUR 314.34
Verzendkosten/Post EUR 270.22
Tijdschriften en boeken EUR 8.00
Juridische uitgaven EUR 115.77
Bankkosten EUR 21.33
     
Totaal EUR 12,507.71

[1] Een lijst van alle FSFE-donoren die niet anoniem wilden blijven is beschikbaar op ThankGNUs lijst.

[2] Donaties rechtstreeks naar de centrale FSFE (zie "Hub"); gewoonlijk (maar niet altijd) van landen zonder eigen afdeling.

[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.

[4] Betaald persoon: Georg Greve

[5] T-Shirts, pins en andere spullen alsmede beursmateriaal en brochures.

[6] werk verricht door externen; bijv. voor het ontwerp van het logo.