Μόνιμοι δωρητές υποδομής

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού θα ήθελε να ευχαριστήσει τον ακόλουθο δωρητή για τη συνεχή υποστήριξη και παροχή χώρου και συνδεσιμότητας για τους εξυπηρετητές του FSFE.

anexia Anexia
kapper.net kapper.net
OpenIT OpenIT

Δωρεές Εξοπλισμού και Υποδομών

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους δωροθέτες εξοπλισμού για την υποστήριξή τους -- το υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και η υποδομή είναι απαραίτητες ανάγκες για τη δουλειά μας. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε: