Κουμπιά χορηγιών

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ευχαριστεί όλους τους δωροθέτες οι οποίοι στήριξαν τη δραστηριότητα του FSFE μέσα από δωρεές· με αυτά τα κουμπιά χορηγιών σε διάφορα μεγέθη επιδιώκει να δόσει έναν τρόπο στους δωροθέτες να διαφημίσουν δημόσια τη συνεισφορά τους στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

2019 Κουμπιά

Δωρητής 2019

Donor2019

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2019

BronzeDonor2019

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2019

SilverDonor2019

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2019

GoldDonor2019

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

2018 Κουμπιά

Δωρητής 2018

Donor2018

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2018

BronzeDonor2018

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2018

SilverDonor2018

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2018

GoldDonor2018

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

2017 Κουμπιά

Δωρητής 2017

Donor2017

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2017

BronzeDonor2017

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2017

SilverDonor2017

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2017

GoldDonor2017

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

2016 Κουμπιά

Δωρητής 2016

Donor2016

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2016

BronzeDonor2016

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2016

SilverDonor2016

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2016

GoldDonor2016

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

2015 Κουμπιά

Δωρητής 2015

Donor2015

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2015

BronzeDonor2015

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2015

SilverDonor2015

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2015

GoldDonor2015

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

2014 Κουμπιά

Δωρητής 2014

Donor2014

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χακινος δωρητής 2014

BronzeDonor2014

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Ασημένιος δωρητής 2014

SilverDonor2014

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Χρυσός δωρητής 2014

GoldDonor2014

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

λευκό φόντο: [huge], [large], [medium], [small]

Όροι χρήσης

Επιτρέπεται στους δωρητές του FSFE η χρήση της ατροποποίητης εικόνας
στο επιλεγμένο επίπεδο (πληροφορίες για τα επίπεδα χορηγιών θα βρείτε
στη σελίδα για τις δωρεές) σε οποιοδήποτε μέσο,
δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με προώθηση ιδιοκτησιακού
λογισμικού. Όταν γίνεται χρήση στον ιστό ή σε άλλο διαδραστικό μέσο, θα πρέπει
να παρέχεται ένας σύνδεσμος στο http://fsfe.org/donate/thankgnus.html