Αυτή η μετάφραση μπορεί να είναι ξεπερασμένη με πρωτότυπο κείμενο. Παρακαλώ βοηθήστε μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα μας στην μητρική τους γλώσσα.

Κουμπιά χορηγιών

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ευχαριστεί όλους τους δωροθέτες οι οποίοι στήριξαν τη δραστηριότητα του FSFE μέσα από δωρεές· με αυτά τα κουμπιά χορηγιών σε διάφορα μεγέθη επιδιώκει να δόσει έναν τρόπο στους δωροθέτες να διαφημίσουν δημόσια τη συνεισφορά τους στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.

2021 Πλήκτρα

2021

Donor2021

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2021

BronzeDonor2021

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2021

SilverDonor2021

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2021

GoldDonor2021

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2020 Πλήκτρα

2020

Donor2020

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2020

BronzeDonor2020

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2020

SilverDonor2020

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2020

GoldDonor2020

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2019 Πλήκτρα

2019

Donor2019

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2019

BronzeDonor2019

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2019

SilverDonor2019

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2019

GoldDonor2019

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2018 Πλήκτρα

2018

Donor2018

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2018

BronzeDonor2018

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2018

SilverDonor2018

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2018

GoldDonor2018

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2017 Πλήκτρα

2017

Donor2017

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2017

BronzeDonor2017

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2017

SilverDonor2017

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2017

GoldDonor2017

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2016 Πλήκτρα

2016

Donor2016

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2016

BronzeDonor2016

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2016

SilverDonor2016

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2016

GoldDonor2016

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2015 Πλήκτρα

2015

Donor2015

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2015

BronzeDonor2015

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2015

SilverDonor2015

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2015

GoldDonor2015

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2014 Πλήκτρα

2014

Donor2014

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2014

BronzeDonor2014

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2014

SilverDonor2014

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

2014

GoldDonor2014

Λευκό υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Διαφανές υπόβαθρο: [τεράστιο], [μεγάλο], [μεσαίο], [μικρό]

Όροι χρήσης

Επιτρέπεται στους δωρητές του FSFE η χρήση της ατροποποίητης εικόνας
στο επιλεγμένο επίπεδο (πληροφορίες για τα επίπεδα χορηγιών θα βρείτε
στη σελίδα για τις δωρεές) σε οποιοδήποτε μέσο,
δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με προώθηση ιδιοκτησιακού
λογισμικού. Όταν γίνεται χρήση στον ιστό ή σε άλλο διαδραστικό μέσο, θα πρέπει
να παρέχεται ένας σύνδεσμος στο https://fsfe.org/donate/thankgnus.html