Dhurues infrastrukture të vazhdueshëm

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte dhuruesit vijues për përkrahjen e tyre të vazhdueshme përmes ofrimit të strehimit dhe lidhjes së shërbyesve të FSFE-së.

anexia Anexia
kapper.net kapper.net
OpenIT OpenIT

Dhurime në Hardware dhe Infrastrukturë

Free Software Foundation Europe do të donte të falënderonte për përkrahjen e tyre krejt dhuruesit e pajisjeve dhe infrastrukture tjetër -- hardware-i dhe infrastruktura jonë janë nevojë thelbësore për punën tonë. Do të donim të falënderonim veçanërisht: