Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2020

Income EUR
Supporter contributions1 and membership fees 204,524.89
One-time donations1 198,727.14
EU funds for FOSS4SMEs 5,445.00
Sponsoring 32,605.04
Paid services 24,271.97
Merchandise 23,614.63
Interest 36.82
Total income 489,225.49
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 122,185.52
Public awareness 135,117.57
Policy advocacy 52,987.62
Legal support 65,828.58
NGI Zero project 1,124.31
Paid services 21,152.24
Merchandise 17,046.24
Taxes on profit of economic activities 691.02
Total expenses 416,133.10
Surplus 73,092.39

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.