Your money, your code, Software Freedom! Support our work and help us make Free Software the standard for the public sector!

Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Public Awareness Activities

As a non-profit, non-governmental organisation, Free Software Foundation Europe works to create general understanding and support for Free Software and Open Standards. The following activities are concrete actions that we take in the areas of public awareness, policy advocacy and legal support.

Since its foundation in 2001, the FSFE has been working every single day to further Free Software in Europe and beyond. With our concrete activities, based upon the three pillars of our work, we focus on protecting and extending user rights. Some of our actions run for many years, some are aimed at short-term developments, but all are part of our mission: empower users to control technology.

Another major part of our work consists of continuous engagement and background work. We are present at dozens of conferences per year, support and maintain an excellent community and provide it with helpful resources. Furthermore, we are a prominent contact point for all questions and enquiries around software freedom, Open Standards, and user rights. We also provide basic education resources on Free Software legal and licensing issues.

Read more about why Public Awareness is a key element of the FSFE's work, and our general approach in that area.

 • Logo of Public Money? Public Code!

  Public Money? Public Code!

  Why is software created using taxpayers' money not released as Free Software? We want legislation requiring that publicly financed software developed for the public sector be made publicly available under a Free and Open Source Software licence. If it is public money, it should be public code as well. Code paid by the people should be available to the people!

 • Logo of Book "Ada & Zangemann"

  Book "Ada & Zangemann"

  The illustrated book "Ada & Zangemann - a tale of software, skateboards, and raspberry ice cream" by the FSFE, tells the story of the famous inventor Zangemann and the girl Ada, a curious tinkerer. Ada begins to experiment with hardware and software, and in the process realises how crucial it is for her and others to control technology.

 • Logo of Device Neutrality

  Device Neutrality

  Although digital devices are ubiquotous today, the number of devices on which users cannot run Free Software is exponentially increasing. The consequence is an increased loss of control over users’ technology. Device Neutrality aims to enable end-users to bypass gatekeepers to have a non-discriminatory use of Free Software on their devices.

 • Logo of Youth Hacking 4 Freedom

  Youth Hacking 4 Freedom

  Young people compete in Youth Hacking 4 Freedom by creating programs of their choice licensed as Free Software. The winners receive an award in a ceremony. Youth Hacking for Freedom inspires people to learn programming and to collaborate.

 • Logo of Free Your Android

  Free Your Android

  Android is a mostly free operating system developed mainly by Google. Unfortunately, the drivers for most devices and most applications in the built-in store are not Free Software. This activity helps you to regain control of your Android device and your data. We collect information about running an Android system as freely as possible and try to coordinate the efforts in this area.

 • Logo of I Love Free Software

  I Love Free Software

  We often underestimate the power of a simple Thank You. Free Software contributors do important work for our society and they deserve attention. The "I love Free Software Day" on 14 February (also known as Valentine's Day) is the perfect opportunity for you to express your special gratitude. Since 2010, we have celebrated this wonderful annual event with a ever-growing diverse community.

 • Logo of Reports about conferences, events, and booths

  Reports about conferences, events, and booths

  The Free Software Foundation Europe (FSFE) regularly participates in various conferences across Europe. These events feature talks and workshops aimed at discussing the diverse activities conducted by the FSFE. Here, you will find a compilation of the latest reports from these engaging events.

 • Logo of Software Freedom Podcast

  Software Freedom Podcast

  Learn more about Free Software and the people working for software freedom with our Software Freedom Podcast! Tune in to our episodes and be inspired by the remarkable individuals from the Free Software community. Each episode takes you on an exciting adventure, exploring a unique topic related to software freedom

More Awareness Activities

 • Logo of Upcycling Android

  Upcycling AndroidΟλοκληρώθηκε

  Keep using your phone with Free Software. Upcycling Android explains the issue of software obsolescence in the Android world and helps people flashing their phones with Free Software operating systems.

 • Logo of 20 Years FSFE

  20 Years FSFEΟλοκληρώθηκε

  In 2021, the Free Software Foundation Europe turns 20. Throughout this time we have empowered users to use, study, share, and improve software. In 20 Years FSFE, we thank everyone who helped us along the way. Here you will find interviews discussing the FSFE progress as well as technological issues. You are welcome to celebrate with us!

 • Logo of Electoral Activities

  Electoral Activities

  What better time is there to ask politicians about their stance on Free Software and Open Standards than in the time before an election? We believe that we can and should make these topics an issue in all elections, be it on a European, national, regional, or local level. Depending on the electoral system and culture, there are different strategies and tools we use: Ask Your Candidates a set of questions, the Digital-O-Mat online tool, the Freedomvote online platform, and the Let's Promise pledges.

 • Logo of Learn like a pro

  Learn like a pro

  An initiative aiming to bring Free Software in Education. Goal of the campaign is to increase the digital sovereignty and competence of the students, but also of the teachers. Created by the local group Zurich, Lernen wie die profis ("learning like the professionals"), has been awarded the DINAcon Award. The activity is in German.

 • PDFreaders

  With the PDFreaders campaign we turn the spotlight on government organisations who advertise proprietary PDF readers, exposing how frequent such advertisements for non-free software are. With the help of activists across Europe, we contacted these organisations and explained to them how to improve their websites so that they respect our freedom. On pdfreaders.org we present Free Software PDF readers for all major operating systems.

 • DRM.info

  Η DRM.info είναι μία συνεργατική πλατφόρμα η οποία ξεκίνησε και υποστηρίζεται από το FSFE για να ενημερώσει και για να κάνει ορατές τις ανησυχίες πολλών διαφορετικών ομάδων σχετικά με τους κινδύνους της Διαχείρισης Ψηφιακών Περιορισμών (DRM). Οι συντελεστές της DRM.info περιλαμβάνουν ψηφιακή ελευθερία, προστασία καταναλωτών, διαδικτυακό ακτιβισμό και οργανισμούς βιβλιοθηκών.

 • FOSS4SMEsΟλοκληρώθηκε

  FOSS4SMEs was a two years collaborative Erasmus+ project. The FSFE worked together with five organisations with different geographical and work backgrounds to spread and extend the knowledge about Free Software. To reach this objective, the project developed free online educational resources for managers and staff of small and medium-sized enterprises (SMEs).

 • 15 Years AnniversaryΟλοκληρώθηκε

  Since its foundation in 2001 we have achieved many things. The FSFE has been instrumental in a successful antitrust-case, maintained software patents unenforceable in Europe, avoiding a veritable apocalypse for small and medium-sized tech companies, and set ground-breaking legal precedents for the whole of the EU. It's time to celebrate the last 15 years!

 • STACSΟλοκληρώθηκε

  Το STACS (Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία των Πολιτών) είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών ώστε να διευρύνει την κοινωνική συνάφεια της διενεργούμενης ερευνητικής προσπάθειας. Το πρόγραμμα στοχεύει να ολοκληρωθεί με την επιμόρφωση και των κοινωνικών οργανώσεων και των ερευνητών και την ανεύρεση κοινών προγραμμάτων για μελλοντική συνεργασία.

 • SELFΟλοκληρώθηκε

  Το πρόγραμμα SELF (Science, Education and Learning in Freedom, Επιστήμη, Εκπαίδευση και Μάθηση στην Ελευθερία) στοχεύει στη δημιουργία μιας αποθήκης εκπαιδευτικού υλικού για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα. Αυτό το επιτυγχάνει παρέχοντας μια πλατφόρμα συνεργατικής παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς επίσης και αναλαμβάνοντας την παραγωγή του υλικού αυτού το οποίο προς το παρόν λείπει από το πεδίο.

 • Brave GNU WorldΟλοκληρώθηκε

  The Brave GNU World was a monthly column issued from 1999 to 2004 that addressed technical and non-technical readers alike. Its aim was to provide insights into current projects and developments based upon the philosophy of Free Software. The Brave GNU World was translated into nine languages, possibly making it the farthest-spread monthly column worldwide.

 • GNU Business NetworkΟλοκληρώθηκε

  The GNU Business Network had the vision to network all companies, developers and users in and around Free Software in a way that the potential synergies are encouraged and informed decisions become possible.

 • TUX&GNU@school columnΟλοκληρώθηκε

  The TUX&GNU@school column was a regular column about Free Software in education written by by Mario Fux. It informed about educational Free Software, useful web sites on the topic and other interesting topics for teachers, students and all software freedom advocates.

 • We speak about Free SoftwareΟλοκληρώθηκε

  Free Software is often referred to as "Open Source". But we are convinced that Free Software is the better term: easier to understand, harder to abuse, well-defined, providing additional value, and offering freedom. We connected companies, organisations and even co-founders of the Open Source movement that prefer to use the term Free Software.