Μιλάμε για Ελεύθερο Λογισμικό

Το Ελεύθερο Λογισμικό συχνά αναφέρεται ως «Ανοικτός Κώδικας». Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της προσπάθειας της Πρωτοβουλίας Ανοικτού Κώδικα (OSI) να δημιουργήσει μια διαφημιστική εκστρατεία για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Η OSI δραστηριοποιείται για να διατηρήσει την ακεραιότητα του κινήματος και να παρεμποδίσει την κατάχρηση από ιδιοκτησιακούς προμηθευτές, παρουσιάζοντας τον «Ανοικτό Κώδικα» ως ένα εμπορικό σήμα για το Ελεύθερο Λογισμικό· αλλά αυτή η πρωτοβουλία απέτυχε.

Εξετάζοντας την ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Ανοικτού Κώδικα μετά από τρία χρόνια, έγινε εμφανές ότι οι λόγοι προτίμησης του όρου Ελεύθερο Λογισμικό, έχουν αποδειχτεί περισσότερο αληθινοί. Μιλώντας για Ελεύθερο Λογισμικό ή για ισοδύναμους όρους σε άλλες γλώσσες προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία αναλύουμε πιο κάτω.

Το «Ελεύθερο Λογισμικό» είναι πιο κατανοητό

Αν και μερικοί λένε ότι η χρήση του όρου «ελεύθερο» προκαλεί αμφισημία, πολλές γλώσσες έχουν ξεχωριστούς όρους για την ελευθερία και την αγοραία τιμή. Σε αυτές τις γλώσσες, ο όρος «ελεύθερο» δεν είναι διφορούμενος. Μπορεί αυτό να ισχύει σε άλλες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης της Αγγλικής, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις οι παρανοήσεις είναι δυνατό να αποφευχθούν με τη σημείωση ότι το ελεύθερο αναφέρεται στην ελευθερία, όχι στην αγοραία τιμή.

Η ορολογία «Ανοικτός Κώδικας» αναφέρεται στην απόκτηση πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα. Αλλά η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι μόνο μια προϋπόθεση για τις δύο από τις τέσσερις ελευθερίες που ορίζουν το Ελεύθερο Λογισμικό. Πολλοί δεν κατανοούν ότι η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα από μόνη της δεν είναι αρκετή. Το «Ελεύθερο Λογισμικό» αποφεύγει αυτή τη σχετικά κοινή παρανόηση.

Είναι δυσκολότερο να γίνει κατάχρηση στον όρο Ελεύθερο Λογισμικό

Δυστυχώς πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει να ονομάζουν τα προϊόντα τους «Ανοικτό Κώδικα» αν τουλάχιστο κάποια μέρη του πηγαίου κώδικα είναι παρατηρήσιμα. Οι χρήστες αγοράζουν αυτό το λογισμικό νομίζοντας ότι πληρώνουν για κάτι «τόσο καλό όσο το GNU/Linux» επειδή σε αυτό υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ακολουθεί τις ίδιες αρχές.

Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε σε ιδιοκτησιακούς προμηθευτές να κάνουν κατάχρηση του ενθουσιασμού του κοινού με τέτοιον τρόπο. Από τότε που η διαφημιστική πρωτοβουλία απέτυχε, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να εμποδιστεί η πιθανή, εξαιτίας της προαναφερθείσας παρανόησης, κατάχρηση του όρου.

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι καλώς ορισμένο

Η εμπειρία στην επιστήμη και τη φιλοσοφία έχει δείξει ότι ένας ικανοποιητικός και σαφής ορισμός είναι προτιμητέος.

Ο Ορισμός του Ελεύθερου Λογισμικού του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού με τις τέσσερις ελευθερίες του είναι ο σαφέστερος ορισμός που υπάρχει σήμερα.

Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει πρόσθετη αξία

Αντίθετα με τον Ανοικτό Κώδικα, το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει κάτι παραπάνω από απλά ένα τεχνικό υπόδειγμα για την ανάπτυξη καλύτερου λογισμικού, παρέχει μια φιλοσοφία. Οι εταιρίες μπορούν να διδαχθούν και να κερδίσουν από τη φιλοσοφία και την εμπειρία του Ελεύθερου Λογισμικού.

Το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει ελευθερία

Το Ελεύθερο Λογισμικό παρέχει τις ελευθερίες να

Εξαιτίας αυτών των τεσσάρων ελευθεριών, το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει ελευθερία μάθησης, ελευθερία διδασκαλίας, ελευθερία ανταγωνισμού, ελευθερία του λόγου και ελευθερία επιλογής.

Η Ελευθερία μετράει!

Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε πάρει τη συνειδητή απόφαση να αποφεύγουμε τον όρο Ανοικτός Κώδικας και να μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό ή για ισοδύναμο όρο σε άλλες γλώσσες.

Σας ενθαρρύνουμε να πάρετε την ίδια απόφαση.

Μια πρωτοβουλία του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού


Μιλάμε για το Ελεύθερο Λογισμικό

Alcôve Intevation Lolix
Bytewise Easter-Eggs Prosa srl
Icube Luminas Ltd Wildebeest
Copyleft Software AS g10 Code GmbH OpenIT GmbH
Nevrax Nekhem C@LL - Conseil Internet &
Logiciels Libres
Theridion ProLibre Sarl ViewTouch, Inc.
hands.com ltd Ynternet.org schokokeks.org
Inatux    

Αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε από εταιρίες Ελεύθερου Λογισμικού, αλλά σε αυτήν την ειδική περίπτωση αποφασίσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση στον κανόνα:

Ο Bruce Perens, συνιδρυτής του κινήματος του Ανοικτού Κώδικα και συγγραφέας των κειμένων "Debian Free Software Guidelines" και "Open Source Definition" μας ζήτησε να προσθέσουμε το όνομά του στον κατάλογο και να γνωστοποιήσουμε ότι και αυτός μιλάει για Ελεύθερο Λογισμικό και ότι υποστηρίζει την εκστρατεία "We speak about Free Software".