Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

FSFE - Income and Expense 2001

Income

   
Merchandise EUR 2,370.06
Donations [1]  
Hub [2] EUR 12,584.99
Transfers Chapter Germany [3]     EUR 2,300.82
     
Total EUR 17,255.87
     
     

Expense

   
Personnel [4] EUR 7,000.00
Representation [5] EUR 4,449.92
Lodging and Food EUR 48.06
Travel Expenses EUR 280.07
Contract Work [6] EUR 314.34
Shipping/Mail EUR 270.22
Magazines and Books EUR 8.00
Legal Expenses EUR 115.77
Bank Fees EUR 21.33
     
Total EUR 12,507.71

[1] A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.

[2] Donations going directly to the main body of the FSFE (see "Hub"); usually (but not exclusively) from countries without established Chapter.

[3] Donations to the FSFE made through the German chapter.

[4] People paid: Georg Greve

[5] T-Shirts, Pins and other goodies as well as tradeshow material and leaflets.

[6] Work by paid externals; e.g. for design of the logo.