Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2019

Income EUR
Supporter contributions1 and membership fees 176,540.69
One-time donations1 362,803.37
EU funds for FOSS4SMEs 16,507.50
EU funds for NGI Zero 13,800.00
Paid services 69,605.55
Merchandise 25,453.98
Interest 75.76
Total income 664,786.85
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 115,951,41
Public awareness 178,007.67
Policy advocacy 62,082.45
Legal support 109,236.80
FOSS4SMEs project 15,387.26
NGI Zero project 21,550.31
Merchandise 33,310.38
Total expenses 535,526.28
Surplus 129,260.57

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.