Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2011

Income EUR
Donations1 217,542.79
Fellowship contributions and membership fees 89,777.24
Paid services 8,607.64
Merchandise 16,342.85
Interest and currency exchange gains 244.00
Total income 332,514.52
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 45,713.71
Public Awareness3 101,751.03
Fellowship 37,518.27
Legal work 43,961.38
Policy work4 46.193,23
Merchandise 9,309.05
Total expenses 284,446.67
Surplus 48,067.85

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes office rent, shipping, telephone, office supplies, office personnel, technical infrastructure, and fees from tax consultant and lawyer.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.
  4. FSFE's work in UN organisations (WIPO and IGF), EU level (Software Patents and IPRED2), and in the support of Open Standards.