Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2016

Income EUR
Donations1 395,971.51
Fellowship contributions and membership fees 187,247.70
Paid services 34,563.50
Merchandise 31,411.90
Interest and currency exchange gains 0.14
Total income 649,194.75
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 130,082.79
Public awareness3 142,965.96
Community support 14,974.01
Legal work 117,336.47
Policy work 30.772,19
Merchandise 37,464.04
Total expenses 473,595.46
Surplus 175,599.29

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.