Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2012

Income EUR
Donations1 197,420.59
Fellowship contributions and membership fees 106,411,08
Paid services 26,036.85
Merchandise 13,493.84
Interest and currency exchange gains 15,16
Total income 343,377.52
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 92,830.45
Public Awareness3 96,626.77
Fellowship 47,411.87
Legal work 69,877.86
Policy work4 50.158,26
Merchandise 14,262.61
Total expenses 371,167.82
Loss 27,790.30

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.
  4. FSFE's work in UN organisations (WIPO and IGF), EU level (Software Patents and IPRED2), and in the support of Open Standards.