Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2015

Income EUR
Donations1 215,446.99
Fellowship contributions and membership fees 175,939.36
Paid services 26,803.17
Merchandise 27,602.35
Interest and currency exchange gains 206.96
Total income 445,998.83
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 128,224.23
Public awareness3 136,120.25
Legal work 108,552.67
Policy work 31,046.70
Merchandise 32,142.55
Total expenses 436,086.40
Surplus 9,912.43

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.