Η σελίδα δεν έχει μεταφραστεί ακόμη. Βοήθησέ μας να μεταφράσουμε αυτή και άλλες σελίδες στο fsfe.org, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν το μήνυμά μας στην μητρική τους γλώσσα.

Cash flow

Income and Expenses 2014

Income EUR
Donations1 187,544.33
Fellowship contributions and membership fees 161,010.73
Paid services 18,148.47
Merchandise 20,380.58
Interest and currency exchange gains 55.01
Total income 387,139.12
Expenses EUR
Basic infrastructure costs2 111,223.99
Public awareness3 137,813.86
Fellowship 16,756.06
Legal work 71,260.22
Policy work 27,836.84
Merchandise 13,360.95
Total expenses 378,251.92
Surplus 8,887.20

Footnotes

  1. A list of all FSFE donors that did not wish anonymity is available on the ThankGNUs list.
  2. Includes personnel and office costs for management and administration, technical infrastructure, fees from tax consultant and lawyer, and bank fees.
  3. All activities of FSFE that create and foster public awareness about Free Software. This includes booths at fairs and other public events, public speeches, and information material.