Logo's & Afbeeldingen

Sponsor-afbeeldingen

Om donoren van de FSFE in de gelegenheid te stellen om hun bijdrage publiekelijk bekend te maken biedt de FSFE sponsor-afbeeldingen.

logo
vector format: [svg]

sterren
vector format: [svg]

Gebruiksvoorwaarden

U mag het FSFE-logo gebruiken als deel van uw lokale FSFE groeps- of teamlogo en om activiteiten die uw groep of team te promoten. Voorbeeld: als uw lokale FSFE-groep een kraam organiseert dan mag u het logo gebruiken.

Verder mogen sprekers die de FSFE vertegenwoordigen het logo gebruiken op evenementen die niet direct door FSFE of een lokale FSFE-groep georganiseerd worden om zo duidelijk de relatie van de spreker duidelijk te maken. Dit betekent niet dat u het logo mag gebruiken op een manier waarop het lijkt dat de FSFE het evenement aanbeveelt.

In het algemeen mag het FSFE-logo nooit gebruikt worden op een manier die opgevat kan worden als het aanbevelen van bepaalde activiteiten, home-pagina's, producten of entiteiten die niet zijn georganiseerd door een FSFE-team of lokale groep, tenzij u vooraf toestemming krijgt van de FSFE. Neem bij onzekerheid hierover alstublieft contact op met <contact@fsfe.org> als u wil weten of het gewenste gebruik passend is en of u het kn gebruiken binnen een bepaalde context.