Varning: Den här sidan har inte blivit översatt ännu. Vad du ser nedan är originalversionen av sidan. Använd denna sida för att få information om hur du kan hjälpa till med översättningar och andra saker.

Team

Alexander Sander

EU public policy programme manager

Alexander has studied politics in Marburg and later has been an MEP Assistant in Brussels for three years and the General Manager of Digitale Gesellschaft e.V. in Berlin for four years. Furthermore he is the founder of NoPNR!, a campaign against the retention of travel data. He is also a Member of the Advisory Board of the ZMI Gießen and the Initiative gegen Totalüberwachung. You can directly get in contact with Alexander via email (PGP).