Упозорење: Ова страна још није преведена. Ово што видите је оригинална верзија стране. Погледајте ову страну како бисте видели како да помогнете у превођењу и свему осталом.

Letters to Zangemann

Here are some of the letters we received in which children wrote to Zangemann about his behaviour. If your children also want to write a letter to Zangemann, please send us your letter, let us know if we are allowed to publish it, and we will ensure he gets it!

The printed versions of the book in English, Italian, German, Arab, Ukranian.