SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

La nostra feina

Gestió de Restriccions Digitals

DRM.info -- Què hauríeu de saber sobre la Gestió de Restriccions Digitals

Disney : Si la gent conegués els DRM, ja hauríq fallat!
FSFE : DRM.info acaba amb el silenci sobre els DRM!

El Programari Lliure és programari que posa l'usuari al comandament dels seus ordinadors i dispositius. En contrast, la Gestió de Restriccions Digitals és tecnologia per a posar l'usuari sota el control d'una tercera part proveïdora de materials, com àudio, vídeo o text. Aquests dos objectius semblen fonamentalment incompatibles a l'FSFE.

Però no només l'FSFE veu problemes amb els DRM. La societat alemanya per la informàtica ("Gesellschaft für Informatik") diu: "Si preval el DRM en el mercat, els usuaris perdran el control dels seus ordinadors". Symantec comparteix aquesta opinió: "El resultat és que els clients de tot el món perdran la seva habilitat d'escollir quines solucions de seguretat els agradaria fer anar en els seus sistemes operatius, i es veurien forçats a usar només les solucions ofertes per Microsoft" .

Aquesta pèrdua de control vol dir que les cases de publicacions, les estacions de TV, el govern (incloent-hi les seves administracions), els bancs, les empreses de producció i les persones individuals no només perden el control sobre les seves targetes gràfiques, pantalles d'ordinador i discos durs; també el perden sobre els seus telèfons mòbils, càmeres digitals i altres dispositius digitals que teòricament posseeixen.

Però malgrat que l'FSFE està convençuda que no és possible que una societat basada en la llibertat i la democràcia pugui considerar legítim posar l'ús personal dels ordinadors i dispositius sota el control d'una tercera part, no podem sinó reconèixer que s'han fet provisions legal a tot el món per a permetre i reforçar justament això.

Per tant, considerem necessari revisar els tractats internacionals i les lleis nacional com TRIPS, DMCA, EUCD i d'altres, i cercarem fer-ho en els fòrums rellevants, encara que sigui una tasca difícil i no sembla que pugui tenir èxit ràpidament.

Coneixent les escales temporals involucrades i assumint que les tecnologies DRM no desapareixeran simplement d'un dia per l'altre, tenim els següents objectius legislatius concrets a curt i mig termini:

Signes d'avís de DRM en dispositius i productes
Els clients han de tenir una possibilitat justa de no comprar accidentalment productes que els subjugaran al control d'una tercera part. Per tal de poder prendre una decisió informada, se'ls ha de proveir amb la informació en el moment de la compra.
Permetre trampejar amb propòsits legals
L'ús legal de l'ordinador i dispositius d'un mai no hauria d'esdevenir il·legal. Encara, això és el que fan les provisions «anti frustradores» d'algunes lleis: Les operacions permeses per la llei esdevenen il·legals no per l'operació en sí, sinó pel què cal fer per a exercir el dret.
Cap DRM en l'àmbit polític
Els governs necessiten tenir el control absolut i sobirà de les seves pròpies dades, procediments i decisions. Un usuari de programari DRM, incloent-hi els governs, mai no podrà tenir el control total del seu propi ordinador. Per aquesta raó, els sistemes DRM no tenen lloc en l'àmbit polític.
Serveis públics per al públic
Els serveis públics han d'estar disponibles per a tots els ciutadans, incloent-hi aquells que fan ús de Programari Lliure. Per tant, hauria de ser obligatori proveir sempre una manera d'accedir als serveis públics i a la informació amb Programari Lliure.

DRM.info

Per a tractar aquests assumptes i portar-los a l'atenció del públic, l'FSFE va iniciar DRM.info, una plataforma col·laborativa d'informació amb organitzacions contribuïdores de diversos camps, incloent-hi els drets digitals, les biblioteques, les comunitats creatives i de protecció del consumidor.

Visiteu DRM.info avui i dirigiu altres al lloc web enllaçant-hi. Ajudeu-nos a difondre el missatge.

Doneu suport a DRM.info

El portal DRM.info el manté la Free Software Foundation Europa (FSFE), que el financia principalment mitjançant donacions i contribucions de la Fellowship de l'FSFE. També podeu involucrar-vos com a voluntari/ària.