164.053,35€ of 212.000€

One of our goals for 2023 is simple: Software created using taxpayers’ money must be released as Free Software. Please help us to achieve this!

Ta strona nie została jeszcze przetłumaczona. Na tej stronie dowiesz się, jak można pomóc w tłumaczeniu lub w inny sposób.

Electoral campaigns

Ask Your Candidates

Successful campaigns

2009

2010

2011

2012

2013

2016

2017