FTF: Richtlijnen voor aanvaarding tot het fudiciair programma

De FSFE wil zoveel mogelijk Vrije Softwareprojecten ondersteunen met haar fiduciaire activiteiten. Dit is in overeenstemming met al hun andere non-profit langetermijninitiatieven ten voordele van Vrij Software.

Als non-profit organisatie die zich toelegt op het langetermijnsucces van Vrije Software, kan de FSFE niet alle projecten accepteren. Ook projecten waarvan we zelf denken dat we de taak niet volgens onze eigen kwaliteitsnormen kunnen vervullen, mogen we niet aanvaarden.

De FSFE moet dan ook geval per geval bekijken welke projecten, die zich kandidaat stellen, ze kan aanvaarden. De criteria die ze hiervoor gebruikt zijn:

Technologie:

Werklast

Geschiedenis van het auteursrecht

Risicofactor

Licentiebeleid

Als een project zich kandidaat stelt voor het fiduciaire programma van de FSFE, zal de FTF-coördinator deze vijf punten bekijken. Hij zal elk onderdeel een score toewijzen, begeleid van een korte uitleg of de redenering achter de score, hij zal een totaalscore geven en een aanbeveling opstellen.

Deze aanbeveling kan één van de volgende zijn a) het project aanvaarden in de fiduciaire activiteiten van de FSFE, b) een verdere discussie met het project aangaan of c) het project weigeren en ze eventueel doorverwijzen naar andere groepen.

De aanbeveling wordt bekeken door het Uitgebreid Uitvoerend Comité (EEC) van de FSFE, zij kunnen de aanbeveling goedkeuren, of - naar eigen keuze van de EEC - doorsturen naar de Algemene Vergadering van de FSFE en/of het Team voor een beslissing.