Juridische activiteiten

Het juridische team van de FSFE

Het juridische team van de FSFE is een groep vrijwilligers met juridische expertise die de FSFE helpt met haar juridische activiteiten.

De meest cruciale rol van FSFE’s juridische team is om advies en meningen over juridische beleidsaspecten te leveren en om onze fiduciaire licentie-overeenkomst te beheren. De meeste leden van het juridische team maken ook deel uit van onze licentievragenlijst en van het juridisch netwerk dat bijdraagt aan het verspreiden van kennis over de juridische aspecten van Vrije Software via die kanalen.

Verder is het juridische team van FSFE belast met het beheren van het juridische netwerk, in het bijzonder:

Contact

U kan FSFE’s juridische team bereiken via legal@lists.fsfe.org. Neem alstublieft alleen contact op met FSFE's juridische team als u een vraag hebt over het juridische netwerk of een vraag hebt die direct betrekking heeft op FSFE.

Als u een actieve vrijwilliger voor ons juridische team wilt worden dan kan u contact opnemen met de coördinator van het juridische team.