Het juridische netwerk

De structuur van het juridische netwerk

Het juridische netwerk was aanvankelijk een enkele e-maillijst. Door de jaren heen zijn de behoeften van de groep veranderd, hetgeen leidde tot het toevoegen van groepen die het deelnemen aan het netwerk gemakkelijker en productiever maken.

De e-maillijst van het juridische netwerk

De kernactiviteiten van het juridisch netwerk vinden plaats via de belangrijkste e-maillijst. Daar kunnen de leden van het juridische netwerk met elkaar communiceren, vragen stellen, discussies voorstellen en vrijelijk hun ideeen uittesten, binnen de grenzen zoals die gedefinieerd zijn door de gedragsregels van het juridisch netwerk, de Chatham-huisregel en de algemene netiquette.

De belangengroepen

De belangengroepen (SIG's) worden gecreëerd als een aantal leden van mening is dat een onderwerp speciale aandacht nodig heeft. SIG's hebben eigen afzonderlijke e-maillijsten en een toegewijde voorzitter die de discussie leidt. Iedere activiteit van de SIG valt onder de regelgeving van het juridische netwerk. Vanwege de extreem specifieke onderwerpen kunnen SIG's niet-leden van het juridische netwerk uitnodigen om deel te nemen; zulke leden zullen geen toegang hebben tot de belangrijkste discussies van het juridische netwerk.

Onder andere het creëren van SIG's komt aan bod in de juridisch netwerkprocedures.

De mentoren van het juridische netwerk

De mentoren e-maillijst1 is een aparte lijst die ontworpen is om nieuwe leden te helpen bij het deelnemen aan de discussie. Leden van het juridische netwerk die een vraag hebben maar onzeker zijn of deze relevant is of al eerder is gesteld kunnen contact opnemen met mentors.ln@lists.fsfe.org; een kleine groep deskundige leden van het juridische netwerk zullen het verzoek ontvangen en privé beantwoorden.

De raad van het juridische netwerk

De raad van het juridische netwerk is gecreëerd om het juridische team te helpen met het beheren van het juridische netwerk door het geven van advies van deskundige leden. Zij handelt volgens een samenwerkende houding en houdt rekening met input uit verschillende bronnen, inclusief de betrokken partijen, prominente leden van het juridische netwerk en de FSFE.

De raad wordt geconsulteerd over de toekomstige ontwikkeling van het juridische netwerk en handelt als adviesorgaan voor de beslissingen die zijn genomen door het juridische team.

De rol van de FSFE

De FSFE faciliteert het juridische netwerk, biedt technische infrastructuur en steun op het gebied van coördinatie. De dagelijkse operaties van het juridische netwerk worden uitgevoerd door FSFE’s netwerkcoördinator, met steun van FSFE’s juridische team.

Het juridische netwerk handhaaft haar onafhankelijkheid. De daar geuite meningen reflecteren niet noodzakelijkerwijze de positie van de FSFE. FSFE zal niet ingrijpen om het juridische netwerk over te halen in de richting van een specifieke positie en behoudt het recht voor om verschillende standpunten in te nemen.

Voetnoten

  1. De mentoren van het juridisch netwerk is een experimenteel programma. Het succes ervan zal eind 2016 worden geëvalueerd.