Juridische activiteiten

Het juridische netwerk

Het juridische netwerk1 is een neutrale onpartijdige groep experts die op verschillende gebieden betrokken zijn met Vrije Software juridische aangelegenheden. Op dit moment heeft het juridische netwerk meer dan 400 deelnemers uit verschillende juridische systemen 2, academische achtergronden3 en verwantschappen4.

Het doel van het juridische netwerk is om discussie te promoten en beter kennis van de juridische constructies achter Vrije Software aan te moedigen. De conversaties op het juridische netwerk hebben als doel om dynamisch, tot nadenken stemmend en net zo snel te zijn als de meest recente ontwikkelingen.

Door het bieden van een neutrale discussieplaats is de Vrije Softwaregemeenschap in brede zin in staat om te groeien langs verschillende assen. Het juridische netwerk analyseert met name mogelijke complicaties die met Vrije Software zouden kunnen ontstaan voordat zij in de juridische praktijk opduiken. Dus ontwikkelt het oplossingen en probeert het daaromheen consensus ie bouwen in de juridische gemeenschap. Leden van het juridische netwerk gebruiken het ook om elkaars expertise op die gebieden waarop zij minder ervaren in zijn te verbeteren. Daarmee dragen zij bij aan het verbeteren van de beste juridische experts in Vrije Software.

De discussies van het juridische netwerk vinden op een private e-maillijst plaats. Het juridische netwerk biedt via de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep een katalysator voor zulke activiteiten, biedt haar leden een kans om elkaar in levende lijve te ontmoeten, hun werk en ideeën te presenteren en directe feedback te ontvangen.

Toegang tot het juridische netwerk is beperkt en de daar gehouden discussies zijn vertrouwelijk. Desalniettemin verbergt dit de inhoud niet van de bredere Vrije Softwaregemeenschap, aangezien de Chatham-huisregel stelt leden in staat om de inhoud van de gesprekken onder eerlijke voorwaarden verder te verspreiden.

Verder zet het juridisch netwerk, als er een onderwerp opduikt dat meer diepgaand onderzoek vereist, een belangengroep (SIG) op. SIG's vallen onder dezelfde gedragsregels als het juridisch netwerk, maar kunnen experts van buiten het netwerk uitnodigen als hun input als waardevol wordt geacht. Als de discussie over de oorspronkelijke vraag volwassenheid heeft bereikt presenteert de SIG haar output aan de bredere gemeenschap.

Voetnoten

  1. Voorheen bekend als "Europees juridisch netwerk".
  2. Het juridisch netwerk telt nu leden uit 28 landen over vier continenten.
  3. Het juridisch netwerk is samengesteld uit zeer competente juridische professionals, ingenieurs en andere professionele figuren die bijdragen met hun specifieke kennis.
  4. Leden van het juridisch netwerk zijn private beoefenaren, vrijwilligers, relevante leden van de Vrije Software-gemeenschap en werknemers van bedrijven van verschillende formaten.