Предупредување: Оваа страница сеуште не е преведена. Она што го гледате подолу е оргиналната верзија на страницата. Ве молиме посетете ја оваа страница за да видите како можете да помогнете пред се со преводите, меѓу останатите работи.

Software Patents in Europe

[ Introduction | Background | Status | Further Reading ]

Documents

These documents explain how software patents will influence very different areas of society and economy.

These organisations and pages contain more information about software patents.