TUX&GNU@school - 7:de utgåvan

Mer eller mindre regelbundet rapporterar TUX&GNU@school [2] om ämnet fri mjukvara, en sida med ideer som är lätta att implementera. Denna mgång ska jag berätta om Kalzium [3], ett fritt program inom kemiutbildning, om hemsidan OFSET (Organisation for Free Software in Education and Teaching) [4], och om idén "En utvidgning av Kalzium" ;-).

Välkommen till sjunde utgåvan av TUX&GNU@school. Tyvärr är det fortfarande inte möjligt att få denna som ett nyhetsbrev. Jag skall dock försöka ordna detta till nästa utgåva. Denna utgåva vill jag dessutom dedicera till minne av vår medarbetare i den Schweisiska (och internationella) Free Software community, Mathias 'turrican' Gygax, som lämnade oss allför tidigt.

Kalzium - En karta över det periodoska systemet (PTE)

Kalzium [3] är ett fritt utbildningsprogram ( licensierat under GNU GPL) från KDE Edutainment projektet [5] och skall först och främst enkelt visa det Periodiska Systemet (PTE). Jag testade version 0.5 (KDE 3.1.5) på 'test' versionen av Debian GNU/Linux [6].

Efter start av programmet ser du det älskade (eller hatade) Periodiska Systemet (se screenshot 1). Några av er kommer att påminnas om kemilektionerna i skolan. Alla nuvarande (år 2002) grundämnen visas enkelt och översiktligt. Ett enkelt musklick på en av dessa över 100 knappar ger ytterligare information om det valda ämnet visas. Ett nytt fönster öppnas som är delat i 3 sektioner, grundläggande information(som namn, symbol, atomvikt eller täthet), ämnets formförändringar (smält and kokpunkt) och energinivå (joniseringsenergi och elektronladdning).

Som du kan se på bild 2, visas information om ämnet Järn, det finns även en knapp med "Web Lookup". Via denna knapp nås en websida på University of Split som visarytterligare information om ämnet i ett nytt fönster. Denna information finns på följande språk: Kroatiska [7], Tyska [8], Franska [9], Engelska [10] och Italienska [11]. Du kan ändra inställningen i menyn under Settings -> Configure Kalzium... och välja entryt Web Lookup.

Screenshot 1: Kalzium efter första start

Screenshot 1: Kalzium efter första start

Bland inställningarna kan du ändra färg i Colors. Varför ? Om vi går tillbaka till huvudfönstret (see screenshot 1). Kartan över det Periodoska Systemet, är som du vet indelad i olika grupper vilket visas med hjälp av olika färger. I tool menyn kan du välja mellan de innternationella grupperingarna IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) [12] och CAS (Chemical Abstracts Service) [13] eller, om detta saknar betydelse, helt avaktivera detta. Vidare kan kartan visas baserad på egenskaper som Acid Behavior, State of Matter eller enklare i Blocks eller Groups. Alla dessa moder och deras olika färger kan ställas in i "settings". Detta ger läraren möjlighet att markera det som lärs ut för tillfället.

Ibland "settings" i menyn finns även två andra val, Complete och Mendeleev som visar 2 andra versioner av kartan. Slutligen om Kalzium programmet, lite om menyvalet time (längst till höger). Efter att ha klickat på knappen under den periodiska kartan visas en s.k. sliding bar som står vid 2002. Med denna kan du nu gå tillbaka i tiden och se vilka ämnen som var upptäckta vid olika tidpunkter där andra bara vara förväntade. Vidare om slide bars, här kan man även välja att se ämnens form State of Matter och se vilka ämnen som är gasformiga, flytande eller fasta vid olika temperaturer;-).

Screenshot 2: Information om grundämnet Järn

Screenshot 2: Information om grundämnet Järn

Du hittar även ett meny val Quiz. Välj detta och hur många frågor så kan du njuta av en frågesport. Från min egen skoltid kommer jag ihåg att jag aldrig kom över 50 % rätta svar men som ni trogna läsare vet är inte kemi mitt favoritämne. Genom ett annat menyval, Calculations, når du ett enkelt kalylfönster (KMol) där enklare formler kan skrivas för beräkning av molekylvikt.

Enligt Carsten Niehaus, upphovsman till programmet är Kalzium användbart för alla åldrar och skolformer. En kollega som studerar material [14] vid ETHZ (Swiss Federal Institut of Technology Zurich) [15], använder programmet relativt ofta. Enligt manualen till Kalzium är Carsten iintresserad av buggrapporter, ny data och förslag till förbättringar. Du kan enkelt skriva och skicka genom menyvalet Help -> Report bug... (skriv helst på engelska). Eftersom jag inte kommit med någon bra idé i denna TUX&GNU@school: Jag hörde en fråga på Free Software event [16] förra veckan. Här kommer den (och skickar den till Carsten också naturligtvis). om jag minns rätt frågade någon: "Är det möjligt att simulera kemiska reaktioner med Kalzium ?" Jag tror att personen menade, vad händer om du tar en kolatom och 4 väteatomer eller hur reagerar syre och järn med varandra. Som icke kemist och amatör-programmerare vet jag inte hur svårt detta är att förverkliga men Carsten, se det som ett förlag. Just nu tackar vi dig och dina medarbetare för ett mycket bra program inom fri programvara för utbildning.

Men nu vidare till en annan hemsida/projekt inom skola och utbildningsprogram.

OFSET.org - Organisation for Free Software in Education and Teaching

Denna gång är informationen som presenteras här inte enbart tagen från denna hemsida utan jag har även ställt frågor till en person inom projektet Brave GNU World [17]. Många tack till Hilaire Fernandes från OFSET för utförliga svar på mina frågor. Några av er kanske kommer ihåg honom som en viktig kugge i utvecklingen av Freeduc [18], GNU/Linux-LIVE-CD för skolor och utveckling.

OFSET - Organisation for Free Software in Education and Teaching [4] grundades i slutet av 1999 som en organisation enligt fransk lag. Målet för OFSET är att stödja och främja utvecklingen av fri programvara för skola och utbildning. Här är det viktigt att det drivs internationellt för att undvika dubbelarbete. För närvarande består OFSET av över 40 medlemmar med en kärna av ca. 10 personer. Några av dessa medlemmar [19] är programmerare med egna arbetsuppgifter, medans andra är vikarier inom skolan och med dessa utväxlas ídéer om utbildningsprogram. Organisationens arbete ska inte bara inriktas mot elever och programmerare utan även föräldrar, lärare och hela skolan.

För gundläggande utveckling av fria utbildningsprogram ger OFSET några riktlinjer angående de släppta verktygen som du kan läsa i deras schema [20]. Programmeringen startas alltid med användarinterfacet (user interface) där tyngdpunkten ligger i deras program. Internationalisering görs där det anses menigsfullt, översättning och dokumentation på de platser där det är lämpligt och resurser finns tillgängliga. Möjligheten att automatisera (via script)är en möjlighet man lägger stor vikt vid. Denna funktion ger en ökad chans att användarna ska ta till sig programmet och använda det. För närvarande används C, C++, Python och Scheme som programmeringsspråk, men andra språk kan användas. De använder alltid GNU GPL [21] och/eller GNU FDL [22] som licensmodell för programmen.

Screenshot 3: Första sidan hos OFSET

Screenshot 3: Första sidan hos OFSET

Nuvarande status hos några projekt från OFSET: [23] GCompris [24], som förhoppningsvis några känner till och vars upphovsman är medlem i OFSET, har kommit i version 5.2 (vid tidpunkten för intervjuvn med Hilaire, den 16:e Oktober 2003, gäller version 4.0). DrGeo [25], ett fritt geometry education program which exists since the foundation of the organisation stands with version 0.9.9 at the barrier to the famous and notorious 1.0. Further out of the countless education software productions a new subproject has arosen which is supposed to make contents (e.g. sounds and pictures) for education software exchangeable among the projects. Såvitt jag vet, AssetML [26] is currently inserted by GCompris and Childsplay [27].

Tack vare den legala stautsen av organisation som OFSET har var samarbetet med UNESCO [28] inför sista versionen av Freeduc [18] (Freeduc 1.4.1 i November 2003) mycket enklare. Något som inte ska glömmas är samarbetet med andra projekt, till exempel Skolelinux [29] och WIMS [30]. Flera andra projekt finns på planeringsstadiet hos OFSET men det är för tidigt att avslöja dessa.

På min fråga om det finns några speciella problem svarar Hilaire kort: "Nej, bara lösningar ;-)." Men naturligtvis behövs ytterligare fivilliga till OFSET. Förutom utvecklare/programmerare söker man översättare, skribenter för dokumentation och personer som representerar OFSET vid Free Software sammankomster. Just nu söks en lågstadielärare som kan ta över dokumentationen av GCompris. Automatiskt genererade OpenOffice.org [31] dokument finns redan, de måste bara fyllas i. Intresserade sänder enklast ett email till ofset at ofset punkt org [32]. Ett projekt som finns i framtiden för OFSET är att få en RIP stämpel på sina program. Detta är som en kvaltitetsstämpel som sätts av en Fransk Utbildningsmyndighet.

Vill du veta mer om OFSET, är bästa platsen OFSET hemsida[4] (på engelska och franska). Intressant information är statutes (stadgar) [33], den tidigare nämnda charta (guidelines) [20] eller the manifestet [34] från OFSET. Det här avslutar presentationen av OFSET och jag önskar alla lycka till i arbetet.

Men nu till dagens idé - aj, den presenterade jag ju tidigigare - vidare till nyheter då.

Nyheter och upddateringar av programvara

Som en förbättring kommer jag att infoga nyheter från andra internetsidor här. För närvarande kommer dessa nyheter från edu.kde.org [5] och ofset.org [4]. Eftersom det här är första gången kommer jag att ta med alla nyheter bakåt från början av 2003. Dessa artiklar finns här en efter en översatta. "I" (jag) i edu.kde.org-news refererar till Anne-Marie Mahfouf. Om du har andra förslag, skicka mej [1] ett email.

QtForum tävlingen inkluderar KDE program (edu.kde.org - 20.02.2004)

The QtForum annonserade idag sin tävling [35] öppen för KDE applikationer. Ändringarna är: "Detta bibliotek måste innehålaa källkoden till programmet samt annan kod programmet är beroende av. Undantaget är kdelibs version 3.2 eller senare stabil version som tillåts vara en extern modul ( dependency)." IJag skulle suttit i juryn för tävlingen men avgick för att program jag delatig i utvecklingen av skall få ingå som tävlingsbidrag. Jag kommer inte att presentera något av mina egna program då jag haft information om tävlingen sedan tidigare. Jag önskar er delatagare lycka till och hoppas era program snart finns i vår portfölj!

OFSET supportar Skolelinux (ofset.org - 15.02.2004)

OFSET supportar nu officiellt Skolelinux [29] projetet. Målet för detta projekt är att tillhandahålla en fri bas och infrastruktur för skolor och är ett perfekt komplement till OFSET:s mål att utveckla fria utbildningsprogram. Mera läsning [36].

Nya ikoner (edu.kde.org - 22.01.2004)

Flertalet applikationer har nya ikoner baserad på svg källkod och i crystal style. Tack till Chris Luetchford och David Vignoni som tog sig tid att fräscha upp och omdesigna våra ikoner Resultatet är lysande!

Klicker, KDE metronomen (edu.kde.org - 20.01.2004)

Alla musiker behöver den och KDE har den! Klicker [37], KDE metronom, finns i version 1.0. Denna ger visuella och audio "beat" men planer finns på att transformera detta till ett mer generell musikapplikation med hjälp för att stämma instrument, ackordträning med mera! Bra gjort, Russell, fortsätt så! Du kan ladda ner den här [38].

Tema-ikoner för barn (edu.kde.org - 28.11.2003)

Everaldo, mannen bakom Crystal ikon-temat, har gjort ett nytt tema av ikoner för barn [39]. Tack för dessa underbara ikoner och grattis till att snart bli pappa! ADessutom kan du hitta en skärmbakgrund här [40]. Detta tema är nu inkluderat i kdeartwork i cvs HEAD och kommer att ingå i denna modul för KDE 3.2.

OFSET på Solution Linux i Paris (ofset.org - 18.11.2003)

OFSET kommer att vara på Solution Linux sammankomsten Paris, från 3:e till 5:e februari 2004.

Freeduc-cd 1.4 (ofset.org - 30.10.2003)

FREEDUC-CD release 1.4, se FREEDUC sidan [18] för mer information. Den här versionen har utvecklats med support från UNESCO, se vår press release [41].

Debian i Skolan (Debian Weekly News (DWN) - 05.08.2003)

Thomas Lindemans förklarade [42] vid European Schoolnet [42.1], ett partnerskap av 26 "Ministries of Education", varför lärare borde prova GNU/Linux. Debian är känt för att vara "byggt för stabilitet" och bra för de som uppskattar ett "snabbt och säkert operativsystem". Artikeln påstår att Debian i skolan kräver någon med kunskap om Linux på grund av att konfigurationen görs med textfilerfiles, men inget nämns om Skolelinux [43] eller Debian-Edu [44] projektet.

KLogoTurtle är en ny lovande applikationn (edu.kde.org - 23.07.2003)

KLogoTurtle [45] är en LOGO interpretator för KDE. Det hjälper till att lära ut programmering och matematik till barn. Titta på sidan med screenshots [46] och skicka dina läroexperiment med Logo samt dina önskningar och tankar. KLogoTurtle är just nu i kdenonbeta modulen och är f.n. avsedd endast för utvecklare, läs denna [47] om du vill prova men LOGO är ett mycket användbart läromedel, KLogoTurtle kommer att bli en måste KDE-Edu applikation!

OFSET på Libre Software Meeting 2003 (ofset.org - 18.07.2003)

Vi var på Libre Software Meeting 2003, i Metz. Vi mötte åtskilliga människor vi arbetat tillsammans med. Vi var tvugna att demonstrera Freeduc-cd:n. Vi säljer också Freeduc-cd:n och nya välrennomerade personer tar plats i vår organisation. Titta på de här fotoalbumen (http://redfox.redfoxcenter.org/gallery/LSM2003 [48]).

Kard behöver fler bilder (edu.kde.org - 04.07.2003)

Kard [49] är ett Memory-liknande spel för barn. Du har kort på ett rutmönster och ska para ihop korten 2 och 2. Antalet kort varierar från 4 till 24 (i multiplar av 4). Kard är just nu i kdenonbeta modulen. Just nu finns här bara 2 tema och det är färger samt objekt med anknytning till ett hus. Det skulle vara trevligt att ha fler bilder till Kard. Till exempel, bilder av musikinstrument som kunde associeras med ljudet av samma instrument. En annan nivå kunde vara ljud utan bilder. Om du är artist, eller vill bli, här är din chans att bli berömd! Please check out the screenshots sidan [50] för att få veta mer om Kard.

Kig 0.5.1 släppt (edu.kde.org - 03.06.2003)

Jag släpper just nu Kig 0.5.1, som är en buggfix release av 0.5 versionen. Större ändringar i Kig 0.5 inkluderar mycket bättre ångra-support, ett KSeg import filter, en full skärm mode, ett polärt kordinatsystem, flerradiga text labels, utskrifter, tillsammans med massor av UI förbättringar och buggfixar. Titta på denna sida [51] för installationsanvisningar.

Édulinux: en ny fransk (Québec) Linux utbildnings distribution (edu.kde.org - 03.06.2003)

Universitet of Sherbrooke är stolta att anonnsera Edulinux 9.1 [52], en ny utbildnings-linux distribution baserad på Mandrake 9.1 och översatt till franska. Den består av 3 CD:s (ISOs finns here [53]) och innehåller flera KDE-Edu program (skärmbilder [54]). Denna distribution är riktad mot fransktalande skolor, studenter och deras familjer och är mycket lättinstallerad. KDE-Edu teamet vill tacka alla i18n teamen ( gör nationella översättningar ) för deras arbete som ggör det möjligt att distribuera våra applikationer till så många. Många tidningsartiklar anonnserade vårlansering av den här distributionen och den kommer att öppna ögonen på fler för fri programvara!

Tjeckiskt ljud i KLettres och kod-förbättringar (edu.kde.org - 30.05.2003)

KLettres har delvis skrivits om (hård-kodad data är historia ;-) och flera nya språk har lagts till. Tjeckiska supportas nu, tack till Eva Mikul?íková. På KLettres websida [55], finns en sida [55.1] där jag förklarar hur man lägger till ett nytt språk. Den nya versionen finns i CVS HEAD och kommer att skeppas med KDE 3.2. Ta en titt på skärmbilder [56] för att få veta mer om KLetttres.

GCompris får en utmärkelse (ofset.org - 26.05.2003)

Ytterligare en succé för OFSET, GCompris fick 1:a pris i kategorin utbildningsapplikation under Trophees du LIBRE in France!! Titta här (http://www.tropheesdulibre.org [57]).

KTouch major release (1.3 in CVS) med nya funktioner och omskrivet API (edu.kde.org - 12.05.2003)

KTouch finns tillgängligt i en ny version (1.3 in CVS) med nya funktioner och omskrivet API. Bland de nya funktionerna, möjlighet att ändra font för tangentbordet samt support för hebreiska och en dialogruta för färganpassning. Titta gärna på projekt sida [58] för att veta mer om KTouch och naturligtvis uppmauntras du att prova den nya versionen i CVS HEAD.

Freeduc-cd 1.3 (ofset.org - 02.04.2003)

Freeduc-cd release 1.3, se Projekt sidan för mer information.

Wikipedia.org med mer än 500'000 artiklar

Projektet Free encyclopedia Wikipedia.org [59] innehåller fler än 500'000 artiklar på alla upptänkliga språk. Wikipedia är ett projekt från Wikimedia Foundation [60] som även driver flera andra projekt som jag skall bevaka senare. För läsarna av TUX&GNU@school kommer följande nummer att vara av intresse: English Wikipedia [61] - 221'275 artiklar, German Wikipedia [62] - 59'698 artiklar, French Wikipedia [63] - 29'009 artiklar och Swedisch Wikipedia [64] - 22'487 artiklar (State: 07.03.2004).

Duden mjukvara även för GNU/Linux

All mjukvara från Duden publishing house (Duden är standard för det tyska språket) finns nu tillgängligt för GNU/Linux. Främst skolor som ska ändra IT har glädje av detta.

QCad i version II släppt

QCad, ett fritt 2D CAD program, som jag skrev om i 6:e utgåvan av TUX&GNU@school [65] släpps nu i version II. Även om du inte omedelbart ser detta på hemsidan [66] QCad är fortfarande tillgänglig under GNU GPL vilket också upphovsmannen explicit lovat. Om du vill ha en paketerad version för distribution kan du lämna ett bidrag till projekt-teamet. Färdiga demoversioner finns tillgängliga via download page [67].

SelfLinux 0.10.0 släppt

Helt nyligen släpptes version 0.10.0 av det tyska projektet Selflinux [68]. Detta projekts mål är att underlätta för nybörjare att komma in i den här världen.

Skolelinux är nu ett officiellt underprojekt av Debian

Skolelinux [29], en skoldistribution från Norge baserad på Debian, har slagits samman med Debian-projektet DebianEDU [44]. Projektet går sakta men säkert framåt mot version 1.0 och detta är också anledningen till att prerelease pr46 är stabil. Alla nuvarande versioner kan laddas ner från Skolelinux FTP server [69].

Oralux - Knoppix för blinda/synskadade

Oralux [70] är en LIVE-CD distribution baserad på Knoppix för blinda eller synskadade. Vid start avsöks och konfigureras hårdvaran automatiskt. Genom röstkommandon ledsagas användaren genom starten och vidare till en arbetsmiljö med röstutmatning. För närvarande används Emacspeak [71] för detta. I framtiden finns även planer på att bättre integrera Gnopernicus [72]. Oralux finns tillgänglig i nuvarande version 0.05 på nedladdningssidan [73]. När det gäller Oralux 0.05 hittar du på TUX&GNU@school 6 text på tyska.

Kalzium ska skrivas om

Just nu såg jag på KDE-Apps.org [74] Kalzium ska omarbetas helt och skrivas om till version 1.0 (ännu inte släppt). Det ser ut att bli spännande.

Nuvarande program versioner

Ok, det var allt (ganska mycket) för denna gång ;-). Tills nästa gång ....

Länkar:

[1] Kritik, frågor, kommentarer, idéer med mera till: foxman@lugo.ch
[2] Hemsidan hos TUX&GNU@school: www.unormal.org/alis/tagatschool7.en.html
[3] Kalzium hemsida edu.kde.org/Kalzium
[4] Hemsidan hos OFSET (Organisation for Free Software in Education and Teaching): www.OFSET.org
[5] Hemsidan för KDE Edutainment project: edu.kde.org
[6] Hemsida för Debian: www.debian.org
[7] The Periodic Table of the (chemical) Elements (PTE) in Croatian
[8] The Periodic Table of the (chemical) Elements (PTE) in German
[9] The Periodic Table of the (chemical) Elements (PTE) in French
[10] The Periodic Table of the (chemical) Elements (PTE) in English
[11] The Periodic Table of the (chemical) Elements (PTE) in Italian
[12] Hemsidan för IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry): www.iupac.org
[13] Hemsidan för CAS (Chemical Abstracts Service): www.cas.org
[14] Hemsidan för Departement of Materials at the ETHZ (Swiss Federal Institut of Technology Zurich): www.mat.ethz.ch
[15] Hemsidan för Swiss Federal Institut of Technology Zurich (ETHZ): www.ethz.ch
[16] Hemsidan för Swiss Free Software event LOTS - Let's Open The Source: www.lots.ch
[17] Hemsidan för Brave GNU World: www.Brave-GNU-World.org
[18] Hemsidan för LIVE-CD Freeduc
[19] Becoming a member of the OFSET
[20] Charta of the OFSET
[21] Further information about the GNU General Public License (GPL)
[22] Further information about the GNU Free Documentation License (FDL)
[23] Projects of the OFSET
[24] Hemsidan för GCompris: www.ofset.org/GCompris
[25] Hemsidan för DrGeo: www.ofset.org/DrGeo
[26] Hemsidan för AssetML: www.ofset.org/AssetML
[27] Hemsidan för Childsplay: childsplay.sourceforge.net
[28] Hemsidan för UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation: www.UNESCO.org
[29] Hemsidan för Skolelinux: www.Skolelinux.org
[30] Hemsidan för WIMS - WWW Interactive Mathematics Server: WIMS.unice.fr
[31] Hemsidan för OpenOffice.org: www.OpenOffice.org
[32] Drop-in center of the OFSET: ofset@ofset.org
[33] The statutes of the OFSET
[34] The manifesto of the OFSET
[35] QtForum programming contest
[36] OFSET press release of the Skolelinux support by the OFSET
[37] Hemsidan för Klicker: www.duskglow.com/personal/software.shtml
[38] Ladda ner Klicker 1.0
[39] Kids - KDE ikontema för barn
[40] Wallpaper for the icon theme Kids
[41] OFSET press release av freeduc support från UNESCO
[42] Rapport från Thomas Lindemans på European Schoolnet
[42.1] European Schoolnet
[43] Norska hemsidan för Skolelinux
[44] Hemsidan för Debian subproject Debian-Edu
[45] Hemsidan för KLogoTurtle: edu.kde.org/KLogoTurtle
[46] Skärmbildssida för KLogoTurtle
[47] Instruktioner för KLogoTurtle
[48] OFSET foto album från Libre Software Meeting 2003
[49] Hemsidan för Kard: edu.kde.org/Kard
[50] Skärmbilder från Kard
[51] Nedladdningssidan för Kig
[52] Hemsidan för Édulinux: www.Edulinux.org
[53] The ISO download page of Édulinux
[54] Skärmbilder från Édulinux
[55] Hemsidan för KLettres: edu.kde.org/KLettres
[55.1] Hur man lägger till ett nytt språk i KLettres
[56] Skärmbilder från KLettres
[57] Hemsidan för Trophées du Libre: www.TropheesduLibre.org
[58] Hemsidan för KTouch: KTouch.sourceforge.net
[59] Hemsidan för Wikipedia: www.Wikipedia.org
[60] Hemsidan för Wikimedia Foundation: www.Wikimedia.org
[61] Engelska startsidan för Wikipedia
[62] Tyska startsidan för Wikipedia
[63] Franska startsidan för Wikipedia
[64] Svenska startsidan för Wikipedia
[65] 6:e utgåvan av TUX&GNU@school
[66] Hemsidan för QCad: www.QCad.org
[67] Nedladdningssidan för QCad
[68] Hemsidan för Selflinux: www.Selflinux.org
[69] Nedladdningssidan för Skolelinux
[70] Hemsidan för Oralux: www.Oralux.org
[71] Hemsidan för Emacspeak: Emacspeak.sourceforge.net
[72] Hemsidan för Gnopernicus: www.baum.ro/Gnopernicus.html
[73] Nedladdningssidan för Oralux
[74] Kalzium on KDE-Apps.org

Angående författaren:

Mario Fux finished 1999 the PrimarlehrerInnenseminar in Brig, after which he then caught up on the mathematical and natural scientifical matura. Currently he studies at the university of Zurich in the main subject education (pedagogy) and computer sciences as the subsidiary subject. Together with two colleagues he founded the "ALIS - Arbeitsgruppe Linux an Schulen" (Swiss work group for linux at school). And if he is not spending his time in front of the PC, he sits at his nature pond in the mountains.

This document is distributed under the terms of the GNU Free Documentation License.

Copyright (c) 2002 Mario Fux. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license can be found at http://www.gnu.org/licenses/fdl.html.