We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

A cél a

„Szellemi Vagyon Világszervezet”

A Genfi Deklaráció támogatására

A Genfi Deklaráció jelentős lépés egy olyan, egyéneket, szervezeteket és országokat 1 tömörítő tág koalíciónak a létrehozására, mely a nemzetközi közösségtől elvárja azoknak a céloknak és mechanizmusoknak az újragondolását, melyek elősegítik a különböző tudásfajták fölötti monopolista kontroll létrejöttét. A Deklaráció számos építő jellegű konkrét javaslatot tartalmaz a WIPO (World Intellectual Property Organization – Szellemi Tulajdon Világszervezet) céljainak, irányvonalának és prioritásainak módosítására, ezenkívül bőséges és alapos érvgyűjteményt sorakoztat fel a szerzői jogi és szabadalmakkal kapcsolatos megállapodások átalakítására – mindezt a teljes emberiség nagyobb szolgálata érdekében.

Meggyőződésünk, hogy az új válaszokhoz néha új kérdésfeltevésre van szükség, nem pedig a régi kérdések gondos ismételgetésére. A Szellemi Tulajdon Világszervezet érthető módon mindig is a monopolizáció gondosan válogatott eszköztárát fogja alkalmazni mindarra, melyet a „szellemi tulajdon” megnevezéssel illet. E kifejezés véleményünk szerint ideológiai töltettel rendelkezik, ráadásul veszélyes módon figyelmen kívül hagyja mindazokat a jelentős eltéréseket, amelyek a hatásköre alá vonni próbált területek jogi szabályozása között vannak.

Bár elképzelhető, hogy a WIPO megfelelőbb, esetlegesen társadalmilag jobban fenntartható módozatokat is megvizsgál a különböző tudásfajták fölötti tulajdonlás-jellegű monopóliumok garantálására, alternatív megoldásokat nem könnyen fog találni. Nem a WIPO-ra van szükségünk.

Sokkal inkább a Szellemi Vagyon Világszervezetre, mely a tudás előállításának és terjesztésének újszerű és változatos módjaival kapcsolatos kutatások és ismeretterjesztés célját tartaná szem előtt. Az új szervezet eszköztárának része lehet, hogy bizonyos tudásfajtákra vonatkozóan korlátozott monopóliumokat és korlátozott befolyást biztosít, de nem ez volna az egyetlen, sőt talán nem is a legfontosabb eszköze.

Magunkénak valljuk és támogatjuk a Genfi Deklarációt. Megfogalmazóit, aláíróit, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetét arra hívjuk fel, hogy ne csak a WIPO szerepéről gondolkodjanak el, hanem arról is, hogy milyen szervezetre volna szükségünk helyette.

Hivatkozások

  1. Argentína és Brazília javaslata a WIPO fejlesztési programjának kialakítására: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_31/wo_ga_31_11.pdf

Aláírók

Organisations

Individuals

Ha Ön is szerepeltetni szeretné saját vagy szervezete nevét e listán, kérjük jelezze a web@lists.fsfe.org e-mail címen.