empowering users
to control technology

Ta strona nie została jeszcze przetłumaczona. Na tej stronie dowiesz się, jak można pomóc w tłumaczeniu lub w inny sposób.

Contribute

Information for Designers

We have established a team of designers working on projects promoting Free Software, streamlining FSFE's graphical expression, and offering support to other Free Software projects. You can reach this team at their mailing list.

Navigation