FSFE, 2001 yılından beri yazılım özgürlüğünün önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını iyileştiriyor. 20 yıldır, Özgür Yazılımın özgürlüğe, şeffaflığa ve öz belirtime nasıl katkı sağladığını anlamaları için bireylere ve kuruluşlara yardımcı oluyoruz.

Önümüzdeki 20 yıl için yardımınıza ihtiyacımız var. Herkesin kendi teknolojisini denetleyebilmesini istiyoruz. Özgür Yazılım ve sunduğu kullanma, inceleme, paylaşma ve geliştirme özgürlükleri bu hedefin anahtarıdır.

Bu sayfa henüz çevrilmedi. Bu sayfayı ve fsfe.org'daki diğer sayfaları çevirmemize lütfen yardımcı olun, böylece insanlar mesajımızı kendi anadillerinde okuyabilirler.

Designers

FSFE Style Guide

Introduction

Since FSFE publications and related materials are created and distributed through a variety of channels, there is a need for a central resource on style guidelines. This style guide attempts to collect at least the most important cornerstones to help you create whatever FSFE material you come up with.

FSFE Guide

FSFE Color Library

logo usag usage

Logo as design element

design element

The picture mark may be used by itself in any variation as a design element as on the back of the FSFE business card or on any other medium.

FSFE business card

logo

FSFE Letter

logo

All text which is not pre-printed to be set in Nimus Sans L, 100% black:

Computer&Web

Please read: