SUMMER SALE! No shipping costs to all orders from 6 euros until 30 June!

Georg Greve i Sydamerika

Mellan 20:e maj 2004 och 10:e juni 2004, var Georg Greve på resa i Sydamerika för att besöka de lokala rörelserna kring Fri Programvara i Argentina, Uruguay och Brasilien för att stödja dem i deras kamp för frihet och dela med sig av erfarenheter som samlats inom FSFE.

Hans publika aktiviteter innehöll en intervju i Argentinas mest betydande dagstidning, artiklar i en av de största dagstidningar i Porto Alegre, Brasilien och publika tal, till exempel ett vid Universitetet i Cordoba om Fri Programvara i undervisning. Han var key-note speaker vid den första nationella Argentinska kongressen om Fri Programvara som organiserades av USUARIA i Buenos Aires och det internationella Free Software Forum i Porto Alegre, Brasilien.

Eftersom lagar om Fri Programvara i undervisning och offentlig sektor diskuteras mer och mer, talade Georg Greve också vid det internationella parlamentet i Uruguay i Montevideo och senaten av provinsen Buenos Aires, Argentina för att stöda dessa initiativ.

Efter att ha besökt utrikesministeriet i Brasilia, Brasilien och talat vid Banco Central do Brasil, åkte han tillbaka till Europa.

Personligen värderade han mest chansen att få en direkt uppfattning om hur friheten i Fri Programvara används Sydamerika för att möta sociala problem och frågor. Ett framstående exempel är "Telecentros" i Brasilien som sätts upp i områden vid Landless Workers Movement och andra utsatta områden för att de människor en möjlighet att skaffa sig kunskaper, nya perspektiv och en röst för att bygga ett samhälle för social förändring.

Vi hoppas att denna resa hjälper och stöder de lokala rörelserna kring Fri Programvara i deras arbete och bidrar till att bygga ett globalt nätverk av Fri Programvara-organisationer där FSFE är en part.

Bilder