We need your long-term help now: please become an FSFE supporter today, so that we can continue to stand up for your and the next generations’ freedom.

This translation may be out of date with the den originale teksten. Please help us to translate this and other pages on fsfe.org, so people can read our message in their native language.

Nyheter

Åpne standarder truet i Europa

Published:

EIFv2: Oppdatert analyse er tilgjengelig

EU-kommisjonen jobber for tiden med å få et nytt utkast av European Interoperability Framework (EIF) godkjent av medlemslandene. Utkastet hever bekymringen om at kommisjonen gir opp sin verdensledende bruk av åpne standarder, og gjør dermed skade på innovasjon, konkurranse og friheten til brukere i Europa. FSFE har oppdatert sin analytiske side med en sammenligning av det nåværende utkastet og det forrige, så vell som krav fra den proprietære lobbygruppen. I forveien til Document Freedom Day 31. Mars er FSFE i dialog med EU-kommisjonen og representanter for medlemslandene for å gjøre dem klar over problemet.

Hvor den forrige EIF inkluderte en relativt sterkt definisjon av åpne standarder så har det nåværende utkastet, som FSFE har sett, forkastet selve konseptet om åpne standarder fullstendig. Fri programvare, som før var et sentralt begrep, har blitt nedskalert til ikke mer enn en fotnotis.

Informasjon om bakgrunnen er tilgjengelig her. Den tyske IT-nyhetssiden heise.de tilbyr også en artikkel om bakgrunnen på tysk.