Varovanie: Táto stránka nebola zatiaľ preložená. To, čo tu vidíte, je originálny text stránky. Prosím pozrite sa sem ak môžete pomôcť s prekladmi, príp. iným spôsobom.

News

And the winner of the election for FSFE's Fellowship GA seat is…

Aktualizované:

Election results

…Stefan "Penny" Harmuth! The election period for this year's Fellowship GA seat has ended on February 28. There was just one candidate running for the Fellowship GA seat this time. The more we are happy that still 20,3% of our Fellows took their chance to support Stefan Harmuth in his run for the seat.

Thanks to all Fellows who participated and congratulations to Stefan!

Result details

1. 2.
1. Stefan Harmuth 148 -
2. I am not a candidate - 18